Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πράσινα Πλωτά Φίλτρα στη δεξαμενή συγκέντρωσης λυμάτων του εργοστασίου ελιών

Δράσεις επαναληψιμότητας στο Εργοστάσιο Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιών της Ένωσης Αγρινίου.

Η ομάδα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σε συνεργασία με το Εργοστάσιο Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιών της Ένωσης Αγρινίου, διεξήγαγαν επιτυχώς την εγκατάσταση Πράσινων Πλωτών Φίλτρων (ΠΠΦ) στην δεξαμενή της μονάδας.

Η κα. Κούκη Ακριβή, διευθύντρια του εργοστασίου, εξέφρασε το ενδιαφέρον της για το Biomass C+ και είναι πρόθυμη να συνδράμει και στη διάδοση της ιδέας του έργου, όπως της ζητηθεί από την ερευνητική ομάδα.

Η δεξαμενή του εργοστασίου γεμίζει με απόβλητα που προέρχονται από την επεξεργασία και τυποποίηση της ελιάς.

Εξαιτίας της ύπαρξης αρκετών συσσωματωμάτων  στη δεξαμενή, καλύφθηκε όλη η επιφάνειά της με τα ΠΠΦ, ωστόσο, η επιτυχημένη ανάπτυξη του Typha domingensis αναμένεται να επηρεάσει θετικά το σύνολο της δεξαμενής.

H βιομάζα που θα παραχθεί από τα φυτά Typha θα συγκομιστεί τον Οκτώβρη – Νοέμβρη 2020.

Το ρίζωμα των φυτών που θα συγκομιστεί, θα σταλεί στο CARTIF, εταίρος του έργου, με σκοπό την επεξεργασία του για την παραγωγή βιοαιθανόλης.

  • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ένωση Αγρινίου και το Εργοστάσιο Επεξεργασίας και Τυποποίησης των Ελαιών μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • Αναλυτικά στοιχεία για το έργο, στην ιστοσελίδα του LIFE Biomass C+, εδώ.