Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας- Το περιεχόμενο της Δράσης 1.2

Καθορίστηκε το ακριβές περιεχόμενο, το ποσό επιχορήγηση για το 2020 και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας - Melinet», στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2020 - 2022.

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κοινήςαπόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αναρτήθηκε στην διαύγεια, καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής για την υλοποίηση της δράσης 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας - Melinet», στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για τα έτη 2020, 2021 και 2022.

Δικαιούχος - Περιγραφή της δράσης

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας - Melinet», ορίζεται ως δικαιούχος το Μεσογειακό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.), το οποίο επιχορηγείται με στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας, τη συντήρηση και την αναβάθμιση της διαδικτυακής εφαρμογής του ηλεκτρονικού δικτύου μελισσοκομίας για την περίοδο από 01/08/2019 έως 31/07/2022.

2. Το «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας - Melinet» είναι διαδικτυακή κοινότητα - ψηφιακό μέσο κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζει τα παρακάτω:

α) Την ενημέρωση των μελισσοκόμων και όσων ασχολούνται με τη μελισσοκομία σε θέματα τα οποία είναι σχετικά με τη μέλισσα και τα προϊόντα κυψέλης.

β) Την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας των μελισσοκόμων μεταξύ τους, με τα Κέντρα Μελισσοκομίας και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αντίστροφα.

γ) Την εφαρμογή διαχείρισης αιτήσεων και πληρωμής των επιδοτήσεων των μελισσοκόμων, η οποία είναι προσβάσιμη από τα Κέντρα Μελισσοκομίας και το προσωπικό της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μέσω της εφαρμογής αυτής, τα Κέντρα Μελισσοκομίας διαχειρίζονται όλες τις αιτήσεις που αφορούν στην ένταξη μεμονωμένων δικαιούχων σε δράσεις του Μελισσοκομικού Προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα μέσω της εν λόγω εφαρμογής:

i. Καταχωρούνται και επεξεργάζονται των αιτήσεων των μελισσοκόμων από Κέντρα Μελισσοκομίας

ii. Εξάγονται οι καταστάσεις δειγμάτων ελέγχου των δράσεων του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος

iii. Εξάγονται οι καταστάσεις πληρωμής των Δράσεων και τα αρχεία πληρωμών προς την τράπεζα

iv. Παρέχονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις και την υλοποίηση των δράσεων του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος

v. Ενημερώνεται η πληροφοριακή βάση δεδομένων του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου.

δ) Την τεχνική υποστήριξη για την έκδοση των ατομικών ηλεκτρονικών μελισσοκομικών ταυτοτήτων νέου τύπου, από μελισσοκομικό έτος 2021 και εφεξής.

3. Ο εμπλουτισμός του «Ηλεκτρονικού Δικτύου Μελισσοκομίας - Melinet» με στοιχεία σχετικά με την μελισσοκομία, την ορθή μελισσοκομική πρακτική, την ανάδειξη της ποιότητας και την προώθηση του ελληνικού μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων, την προβολή του κλάδου της μελισσοκομίας γίνεται από τα Ερευνητικά Ιδρύματα, τα Πανεπιστήμια, την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας και τους Μελισσοκομικούς Φορείς. Παράλληλα το Τμήμα Μελισσοκομίας Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥπΑΑΤ παρακολουθεί και ελέγχει την εισαγωγή των παραπάνω στοιχείων.

4. Η εισαγωγή κάθε τύπου δεδομένων και στοιχείων, γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για των προσωπικά δεδομένα.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ