Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2020 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Έχετε αγροτικό εισόδημα;

Δείτε ποιες είναι οι βασικές φορολογικές σας υποχρεώσεις.

Για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και συγκεκριμένα των αγροτών, η ΑΑΔΕ προχώρησε στη δημιουργία ενός χρηστικού οδηγού για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στη Φορολογική Διοίκηση.

Ο συγκεκριμένος χρηστικός οδηγός στοχεύει στην εξυπηρέτηση του φορολογούμενου και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Είναι γραμμένος με απλό και κατανοητό τρόπο ώστε να βοηθήσει στην επίλυση και διευκρίνιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και να κατευθύνει συνοπτικά όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τις βασικές φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ασκούν όσοι αποκτούν έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων. Δεδομένου ότι ως αγρότες ασκείτε οικονομική δραστηριότητα και μπορεί να προβαίνετε σε παραδόσεις αγαθών και σε παροχή υπηρεσιών υπάγεστε σε ΦΠΑ.

Το καθεστώς ΦΠΑ που ανήκετε (ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ) καθορίζει και τις φορολογικές σας υποχρεώσεις.

Αναλυτικά στοιχεία και ο οδηγός της ΑΑΔΕ εδώ.