Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Περιφερειακή συνεργασία για τοπική ανάπτυξη

Σύσκεψη με υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Δ. Ε. για την καλύτερη οργάνωση και συντονισμό της κοινής προσπάθειας για τον αγροτικό χώρο.

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τον αγροτικό χώρο και στης συμπόρευσης σε αυτή την κατεύθυνση με τον Α. Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη, στην οποία και σηματοδοτήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για την πορεία μιας σειράς ζητημάτων μείζονος σημασίας για την αγροτική ανάπτυξη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Περιφερειάρχη, αρμόδιος για την ενίσχυση και τον συντονισμό των συνεταιριστικών οργανώσεων κ. Μιχ. Γούδας και η γεωπόνος κα. Πόπη Αγγελή, από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη, οι οποίοι και ενημέρωσαν τον πρόεδρο της Ένωσης κ. Θωμά Κουτσουπιά για τις πρωτοβουλίες και τη γενικότερη δράση της Περιφέρειας για τα αγροτικά θέματα, ενημερώθηκαν δε από αυτόν για τις αντίστοιχες παρεμβάσεις του Συνεταιρισμού.

Αφού καθορίστηκε το κοινό πεδίο ανάπτυξης νέων πρωτοβουλιών, συζητήθηκαν επιμέρους θέματα που αφορούν στις Ομάδες Παραγωγών, τα αναπτυξιακά προγράμματα, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, τα προβλήματα υποδομών και γενικότερα ζητήματα σχετικά με την τοπική αγροτική οικονομία και την παραγωγή.

Φυσικά, υπήρξε απ’ την πλευρά του κ. Κουτσουπιά συνοπτική παρουσίαση του συνόλου των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού, ενώ ανεδείχθησαν και τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν στους ανασχετικούς παράγοντες που εμποδίζουν την ανάκαμψη του αγροκτηνοτροφικού κλάδου στην Αιτωλοακαρνανία.

Τέλος, στη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στον αγροτικό τομέα, με τη νέα ΚΑΠ και τις μεταβολές που αυτή επιφέρει και η πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ.