Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία: Απρίλιος 2020

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Απρίλιο 2020, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Απριλίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2019, παρουσίασε μείωση 2,1%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Απριλίου 2019 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2018, είχε παρουσιάσει αύξηση 3,6%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 2,1%, τον μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2019, οφείλεται στη μείωση κατά 4,7% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ελαιόλαδο, πατάτες και σπόροι και λαχανικά και κηπευτικά.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2020, παρουσίασε αύξηση 1,6%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Μαΐου 2019 – Απριλίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2018 – Απριλίου 2019, παρουσίασε μείωση 1,0%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Απριλίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2019, παρουσίασε μείωση 4,2% έναντι αύξησης 1,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Απριλίου 2019 με τον Απρίλιο 2018.

Η μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών (μείωση κατά 4,2%), τον μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2019, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 5,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά και β) στην αύξηση κατά 0,6% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2020, παρουσίασε μείωση 1,3%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Μαΐου 2019 – Απριλίου 2020, παρουσίασε μείωση 1,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2018 – Απριλίου 2019.