Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του αγροτικού τομέα

Το ΥπΑΑΤ κατέθεσε στις 22 Μαϊου στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα».

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου επιχειρείται η συνολική διευθέτηση θεμάτων που αφορούν αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), τα οποία χρονίζουν χωρίς τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις με άμεση συνέπεια την αδυναμία εφαρμογής των πολιτικών του Υπουργείου.

Παράλληλα στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται νέες καινοτόμες διατάξεις, όπως το μελισσοκομικό μητρώο και η ολοκληρωμένη ρύθμιση των θεμάτων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης, αλλά και σειρά διατάξεων που βελτιώνουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις, με σκοπό την απελευθέρωση της παραγωγικής διαδικασίας του αγροτικού τομέα από δυσλειτουργίες και διοικητικές αγκυλώσεις.

Οι ρυθμίσεις που εισάγονται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αφορούν πρακτικά όλους τους τομείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ. Αναλυτικά περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την αλιεία και την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, το πολλαπλασιαστικό υλικό, τα λιπάσματα, τις έγγειες βελτιώσεις, αλλά και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τα κτηνιατρικά φάρμακα. Τέλος περιλαμβάνονται ρυθμίσεις βελτίωσης επί του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΑΤ.

Συνολικά με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η νομοθετική κάλυψη κενών και αστοχιών με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανάδειξη της γεωργίας, της αλιείας και της κτηνοτροφίας, ως βασικών πυλώνων για την οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου και την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της αγροτικής παραγωγής στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.

Τέλος, ως προς τα νομοτεχνικά θέματα, σημειώνεται ότι όπου στις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου γίνεται παραπομπή σε διατάξεις άλλου νόμου ή κανονιστικής πράξης, πρόκειται για γνήσια παραπομπή, δηλαδή η παραπομπή γίνεται στις διατάξεις αυτές, όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν.

Δείτε αναλυτικά την αιτιολογική αίτηση ΕΔΩ.