Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συμμόρφωση με τα επίπεδα ασφάλειας στη χρήση σκευασμάτων

Τα στοιχεία σχετικά με την παρουσία καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και προσμείξεων στα ζώα και στα τρόφιμα που προέρχονται από ζώα δείχνουν υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης με τα συνιστώμενα επίπεδα ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της EFSA. Η έκθεση συνοψίζει τα δεδομένα παρακολούθησης που συλλέχθηκαν το 2018.

Το ποσοστό των δειγμάτων που υπερέβαιναν τα μέγιστα επίπεδα ήταν 0,3%. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο εύρος 0,25% -0,37% που αναφέρθηκε τα προηγούμενα 10 χρόνια.

Σε σύγκριση με το 2017, η μη συμμόρφωση αυξήθηκε ελαφρώς για τους αντιθυρεοειδείς παράγοντες και τα στεροειδή. Παρατηρήθηκαν μικρές μειώσεις για αντιβακτηριακά, άλλα κτηνιατρικά φάρμακα (όπως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα) και άλλες ουσίες και περιβαλλοντικές μολυσματικές ουσίες (όπως χημικά στοιχεία και μυκοτοξίνες).

Συνολικά, 657.818 δείγματα ελέγχθηκαν από 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο Knowledge Junction, το επιμελημένο, ανοιχτό αποθετήριο EFSA, το οποίο δημιουργήθηκε για τη βελτίωση της διαφάνειας, της αναπαραγωγιμότητας και της επαναχρησιμοποίησης αποδεικτικών στοιχείων στις αξιολογήσεις κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών.

Τα ζώα παραγωγής τροφίμων μπορούν να υποβληθούν σε κτηνιατρικά φάρμακα για την πρόληψη ή τη θεραπεία ασθενειών.

Αυτές οι ουσίες μπορούν να αφήσουν κατάλοιπα σε τρόφιμα που προέρχονται από ζώα που έχουν υποστεί αγωγή

Τα τρόφιμα ενδέχεται επίσης να περιέχουν υπολείμματα παρασιτοκτόνων και μολυσματικών ουσιών στα οποία έχουν εκτεθεί ζώα.

Για το λόγο αυτό, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εφαρμόσουν σχέδια επιτήρησης καταλοίπων για την ανίχνευση της παράνομης χρήσης ή κατάχρησης εγκεκριμένων κτηνιατρικών φαρμάκων σε ζώα παραγωγής τροφίμων και να διερευνήσουν τους λόγους για παραβιάσεις καταλοίπων.