Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 07 Απριλίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Life 2020

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα LIFE για χρηματοδότηση έργων για τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στο υποπρόγραμμα Environment και για τα παραδοσιακά έργα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα γίνει σε δύο στάδια.

Στο πρώτο στάδιο θα γίνει υποβολή concept notes (max. 10 σελ.) και στο δεύτερο στάδιο η υποβολή full proposal.

Για το υποπρόγραμμα Climate Action η υποβολή θα γίνει σε ένα στάδιο (full proposal).

Προθεσμίες υποβολής των προτάσεων:

14 Ιουλίου 2020: συνοπτικό υπόμνημα για Environment & Resource Efficiency (οδηγίες υποβολής)

16 Ιουλίου 2020: συνοπτικό υπόμνημα για Nature & Biodiversity (οδηγίες υποβολής)

16 Ιουλίου 2020: συνοπτικό υπόμνημα για Environment governance and information (οδηγίες υποβολής)

6 Οκτωβρίου 2020: πλήρης πρόταση για Climate Action (οδηγίες υποβολής)

Περισσότερες πληροφορίες
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
Προγραμμα LIFE
http://www.lifetaskforce.gr/index.php/el/