Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Οδηγίες φυτοπροστασίας για τον αμπελώνα

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλονιάς, Ζάκυνθου και Ιθάκης, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις: έναρξης 1ης πτήσης: Στις πεδινές περιοχές, ξεκίνησε η πρώτη πτήση του εντόμου στο τέλος του 1ου 10ημέρου του Απρίλη.

Το τελευταίο διήμερο παρουσιάστηκε αύξηση των συλλήψεων. Η διάρκεια της 1ης πτήσης αναμένεται να φθάσει έως τα μέσα του Μαΐου.

Το 50% και το 75% της πτήσης εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου και στις 01 Μαΐου, αντίστοιχα.

Συστάσεις: Γενικά, οι ζημιές από την 1η γενεά της ευδεμίδας δεν έχουν επιπτώσεις στην παραγωγή.

Ωστόσο, στα αμπέλια που έγιναν σοβαρές ζημιές την προηγούμενη χρονιά και κυρίως στις επιτραπέζιες ποικιλίες, συνιστάται εφαρμογή που αποσκοπεί στη μείωση του πληθυσμού των επόμενων γενεών του εντόμου ακριβώς πριν από την έναρξη της άνθισης (στάδιο μούρου - Η, βλαστός 15-30 εκ.) και εάν απαιτείται επανάληψη 7-14 ημέρες αργότερα από τον 1ο.

ΩΙΔΙΟ

Συνθήκες μόλυνσης: Διαχειμάζει, υπό μορφή λευκού επιχρίσματος (μυκήλιο), στους οφθαλμούς των προσβεβλημένων κληματίδων, καθώς και με τη μορφή μαύρων οργάνων αναπαραγωγής (κλειστοθήκια) στην επιφάνεια των προσβεβλημένων κληματίδων και των πεσμένων φύλλων.

Δραστηριοποιείται με την έναρξη της βλάστησης του αμπελιού και σε ευνοϊκές συνθήκες προκαλεί πρώιμες προσβολές. Τα μολύσματα (κονίδια) μεταφέρονται με τον άνεμο και προκαλούν τις μολύνσεις.

Χαρακτηριστικό του μύκητα είναι ότι μπορεί να αναπτύσσεται ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας (25%), ενώ η εξάπλωση της ασθένειας συμβαίνει σε ευρύ θερμοκρασιακό εύρος (15-32 0C). Θερμοκρασία 25 0C και υγρασία πάνω από 40 % είναι άριστες συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας.

Συστάσεις: Η 1η επέμβαση είναι απαραίτητο να γίνει στο στάδιο Ε (πλήρης έκπτυξη πρώτων 2-3 φύλλων, μήκος βλαστού 5-7 εκ.).

Ο ψεκασμός αυτός θεωρείται καθοριστικός για την παραπέρα εξέλιξη της ασθένειας και είναι απαραίτητος σε περιοχές όπου η ασθένεια ενδημεί, καθώς και στις ευαίσθητες στην ασθένεια ποικιλίες.

Για τον περιορισμό του αρχικού μολύσματος, συνιστάται η εβδομαδιαία συλλογή και καταστροφή των προσβεβλημένων νέων βλαστών μέχρι την άνθηση.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Από τις λίστες με τα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα έκδοση 20/03/2020, σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου και της ετικέτας.