Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ευρώπη: Οι 6 προτεραιότητες μέχρι το 2024

Η στρατηγική της ΕΕ, ο ρόλος της στρατηγικής αυτής στον καθορισμό προτεραιοτήτων, και η υλοποίησή της μέσω των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ.

1. Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία

Ανάδειξή μας στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για την ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θα μετατρέψει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία

  • με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050
  • όπου η οικονομική ανάπτυξη θα είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των πόρων
  • και όπου κανένας άνθρωπος και καμιά περιφέρεια δεν θα μένει στο περιθώριο

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ο χάρτης πορείας μας για να επιτύχουμε τη βιωσιμότητα της οικονομίας της ΕΕ. Αυτό θα συμβεί αν μετατρέψουμε τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς πολιτικής και αν επιτύχουμε μια μετάβαση δίκαιη για όλους και χωρίς αποκλεισμούς.

2. Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων

Εξασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας

Οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις στην ΕΕ μπορούν να ακμάζουν μόνο αν η οικονομία τίθεται στην υπηρεσία τους.

Η μοναδική κοινωνική οικονομία της αγοράς της ΕΕ δίνει τη δυνατότητα στις οικονομίες να αναπτυχθούν ώστε να περιοριστούν η φτώχεια και οι ανισότητες. Με τη σταθεροποίηση της Ευρώπης, η οικονομία μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες των πολιτών της ΕΕ.

Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ. Είναι επίσης σημαντικό να ολοκληρωθεί η Ένωση Κεφαλαιαγορών και να εμβαθυνθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

3. Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή

Χειραφέτηση των ατόμων μέσω μιας νέας γενιάς τεχνολογιών

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Στόχος της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ είναι να καταστήσει αυτόν τον μετασχηματισμό επωφελή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και παράλληλα να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050.

Ως εκ τούτου, οι στρατηγικές της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και για τα δεδομένα έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν αυτές τις νέες τεχνολογίες, φροντίζοντας παράλληλα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

4. Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας

Προστασία των πολιτών και των αξιών μας

Μια Ευρώπη που προστατεύει πρέπει επίσης να υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη και τις βασικές αξίες της ΕΕ.

Οι απειλές κατά του κράτους δικαίου θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομική, πολιτική και οικονομική βάση της Ένωσής μας. Το κράτος δικαίου βρίσκεται στο επίκεντρο του οράματος της προέδρου φον ντερ Λάιεν για μια Ένωση ισότητας, ανεκτικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η Επιτροπή θα δρομολογήσει έναν συνολικό ευρωπαϊκό μηχανισμό για το κράτος δικαίου, στο πλαίσιο του οποίου θα υποβάλλει κάθε χρόνο αντικειμενική έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση.

Τα ισχυρά σύνορα, ο εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού συστήματος χορήγησης ασύλου και η συνεργασία με τις χώρες εταίρους είναι σημαντικά στοιχεία για ένα νέο ξεκίνημα στον τομέα της μετανάστευσης.

5. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο

Ενίσχυση της υπεύθυνης παγκόσμιας ηγετικής θέσης μας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την πολυμέρεια και μια βασιζόμενη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, εξασφαλίζοντας πιο ενεργό ρόλο και ισχυρότερη φωνή για την ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή.

Ένα ισχυρό θεματολόγιο για ανοικτό και δίκαιο εμπόριο, το οποίο θα καθιστά την Ευρώπη ελκυστική για τις επιχειρήσεις, είναι το κλειδί για να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη και, παράλληλα, να διασφαλίζονται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για την προστασία του κλίματος, του περιβάλλοντος και της εργασίας. Ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης σημαίνει επίσης στενή συνεργασία με τους γείτονες και τους εταίρους, μέσω της εισαγωγής μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την Αφρική και της επιβεβαίωσης της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των δυτικών Βαλκανίων.

Η Επιτροπή επιδιώκει μια συντονισμένη προσέγγιση σε όλες τις εξωτερικές δράσεις - από την αναπτυξιακή βοήθεια έως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας - που θα εξασφαλίζει στην Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ενωμένη φωνή στην παγκόσμια σκηνή.

6. Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία

Για να προστατευθεί η δημοκρατία μας από εξωτερικές παρεμβάσεις, είναι αναγκαία μια κοινή προσέγγιση και κοινά πρότυπα για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η παραπληροφόρηση και τα μηνύματα μίσους στο διαδίκτυο

Το πρωτοφανές ποσοστό συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 δείχνει τον παλμό της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι χρειάζονται έναν ισχυρότερο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και έναν πιο ενεργό ρόλο στον καθορισμό των προτεραιοτήτων. Μια διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα τους δώσει τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το τι είναι σημαντικό για την ΕΕ.

Η Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη φωνή των πολιτών, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή της σε όλα τα στάδια των διεθνών διαπραγματεύσεων, καθώς και τη διαφάνεια και την ακεραιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας.