Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 19 Μάρτιος 2020 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Σχέδια Βελτίωσης: μέχρι 7 Απριλίου οι ενστάσεις

Αναλυτικά οι  σχετικές Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για τα φυσικά/νομικά πρόσωπα και τα συλλογικά σχήματα ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους μελετητές και τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1 "Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις" (Σχέδια Βελτίωσης) ότι με τροποποίηση των αποφάσεων αποτελεσμάτων του Υπομέτρου από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας δόθηκε παράταση για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) έως την Τρίτη 7 Απριλίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στα τηλέφωνα 2641.0.69017-69034.