Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πληρωμή 3,53 εκατ. ευρώ

Από τις 05/03/2020 έως τις 09/03/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.533.359,32 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι 1.333 και οι πληρωμές αφορούν επί το πλείστον το μέτρο της νιτρορύπανσης. Επίσης, γίνονται πληρωμές για δασώσεις, προγράμματα ελαιουργικών φορέων, προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες, νέοι αγρότες, βιολογική γεωργία - διατήρηση, μεταφορικά Αιγαίου κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ