Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μεταφορά ζώντων ζώων εκτός της Ελληνικής Επικράτειας – Πανδημία COVID-19

Λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσης αυτής, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει ήδη απαγορεύσει τις μετακινήσεις πολιτών από και προς Τρίτες Χώρες, ενώ ήδη πολλά Κράτη - Μέλη κλείνουν τα σύνορά τους πλήρως.

Η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του ΥπΑΑΤ ενημερώνει ότι στην Υπηρεσία φθάνουν ήδη ειδοποιήσεις από τις αρμόδιες αρχές άλλων Κρατών - Μελών (πχ. Κροατία, Γερμανία κλπ.) ότι οι μεταφορές ζώντων ζώων αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα, καθώς τα φορτία αναγκάζονται να σταματούν στα σύνορα με γειτονικά Κράτη με σημαντικές επιπτώσεις για την ευζωία των ζώων.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είναι δυνατό οι Υπηρεσίες να γίνουν αποδέκτες αιτημάτων για τη μεταφορά ζώντων ζώων εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας, οι μεταφορείς πρέπει να καταθέτουν επαρκείς εγγυήσεις ότι έχουν προβεί σε ρεαλιστικό προγραμματισμό ταξιδίου και είναι βέβαιο ότι αυτό θα ολοκληρωθεί ομαλά.