Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

ΚΥΔ: τα επόμενα βήματα

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν απ’ τη διαβούλευση με τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων, τα δεδομένα που προκύπτουν και οι ενέργειες που ακολουθούν.

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας για τη νέα εποχή του ΟΣΔΕ και τις μεταβολές που επέρχονται με τη λήξη των συμβάσεων των ΚΥΔ και αφού προηγήθηκε η απαραίτητη ανταλλαγή απόψεων και η παρουσίαση θέσεων και προτάσεων, σε μια διαδικασία διαβούλευσης με τους προέδρους, τους διευθυντές, τους υπεύθυνους του έργου, κατατίθεται σήμερα το Κείμενο Συμπερασμάτων και Δράσεων, το οποίο και έχει ήδη αποσταλεί στα ΚΥΔ για τις περαιτέρω ενέργειες.

Σημειώνουμε ότι η διαβούλευση έγινε με σχεδόν όλα τα πιστοποιημένα ΚΥΔ (με την εξαίρεση αυτών των οποίων ουσιαστικά η συμμετοχή τους στο έργο του ΟΣΔΕ εξαρτάται από την δανειοδότηση τους από την GAIA, η οποία γίνεται καταχρηστικά με ανοχή συγκεκριμένης τράπεζας).

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν είναι τα εξής:

Α) Το κόστος παροχής των υπηρεσιών της GAIA είναι σχεδόν δεκαπλάσιο από αυτό το οποίο ορίζει η αγορά,

Β) Η όμοια νέα σύμβαση για το επόμενο τρίμηνο, την οποία θα πρέπει να συνάψουν τα ΚΥΔ με το φορέα συντονισμού, αυτονόητα δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς από την GAIA, εκτός και αν ο Υπουργός την θεωρεί δίκαιη και εύλογου κόστους, οπότε ας αναλάβει την προκύπτουσα πολιτική ευθύνη,

Γ) Οι νέες όμοιες συμβάσεις μεταξύ ΚΥΔ και GAIA οφείλουν να αφορούν μόνο αυτές τις κοινές υπηρεσίες που απαιτούνται για το σύνολο των ΚΥΔ και σύμφωνα με εύλογα κόστη της αγοράς. Εννοείται ότι όποιο ΚΥΔ επιθυμεί να λαμβάνει και άλλες υπηρεσίες, ας το πράξει σε όποιο τίμημα επιθυμεί (υπεύθυνος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του), δίχως όμως να επιβαρύνει τα υπόλοιπα ΚΥΔ.

Δ) Ο ρόλος του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ επηρεάζει άμεσα το οποιοδήποτε πλαίσιο υποβοήθησης. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλει να πράξει τα δέοντα για να μην παρουσιαστούν οι συνηθισμένες (και μάλλον σκόπιμες) καθυστερήσεις των τελευταίων ετών για την προκήρυξη του έργου επιλογής του καταλληλότερου αναδόχου. Επομένως ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να προκηρύξει το εν λόγω έργο το συντομότερο δυνατό και να συμπεριλάβει σε αυτό οπωσδήποτε το λογισμικό αποσφαλμάτωσης, ως ένα συμπλήρωμα του λογισμικού διασταυρωτικών ελέγχων, που έτσι και αλλιώς λαμβάνει κάθε χρόνο από τον Τεχνικό του Σύμβουλο.

Στο πλαίσιο των παραπάνω θεωρείται αναγκαίο:

  • Εφόσον ο Υπουργός πραγματικά ενδιαφέρεται για τον υγιή ανταγωνισμό, να εξετάσει αν η σύμβαση GAIA – ΚΥΔ είναι στο πλαίσιο της αγοράς ή όχι. Σε περίπτωση που το ΥπΑAΤ δημοσίως αναγνωρίσει ότι η Σύμβαση που μας καλεί η GAIA να υπογράψουμε, περιγράφει αναγκαίες για το έργο υπηρεσίες και σε εύλογο κόστος, τότε όλα τα ΚΥΔ θα την υπογράψουμε.
  • Η GAIA να τεκμηριώσει επαρκώς με δημόσιο τρόπο τα κόστη παροχής των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και λογισμικού αποσφαλμάτωσης που προσφέρει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επισημαίνεται ότι το κόστος του υπολογιστικού νέφους έχει μειωθεί δραματικά από το 2014 (παραδειγματικά αναφέρεται ότι με λιγότερο από 16.000 € το μήνα μπορεί να παρασχεθεί κατ’ ελάχιστον όμοια υποδομή συμπεριλαμβανομένων και των λογισμικών, ενώ και η αγορά και εγκατάσταση καλύτερης της προσφερόμενης υποδομής με τις σχετικές άδειες στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ξεπερνά τις 350.000 €). Στην ίδια λογική, πόσο μπορεί άραγε να κοστίζει το λογισμικό αποσφαλμάτωσης όταν όλο το έργο του Τεχνικού Συμβούλου είναι της τάξης του 1 εκ. ευρώ;
  • Τόσο το ΥπΑΑΤ όσο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ να αναλάβουν εκείνες τις πρωτοβουλίες προκειμένου ο Νόμος 4623/2019: “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα” – «θεσμοθέτηση υποχρεωτικής μετάβασης στο G – cloud για όλη τη δημόσια διοίκηση και θεσμοθέτηση της διαλειτουργικότητας ως υποχρέωσης των δημόσιων φορέων», να εφαρμοστεί το γρηγορότερο δυνατό στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με βάση τα παραπάνω, όλα τα ΚΥΔ καλούνται:

Α) Να μην υπογράψουν καμία σύμβαση με τη GAIA, εφόσον αυτή δεν είναι το αποτέλεσμα διαδικασία διαβούλευσης και κοινής συμφωνίας.

Β) Να αγνοήσουν τις πιέσεις και τη νέα εκστρατεία παραπλάνησης από την εν λόγω εταιρεία, η οποία και σε απόλυτη σύγχυση ξανά, εκτιμώντας ότι στις κρίσιμες στιγμές που διανύουμε η ίδια δικαιούται να εντατικοποιεί τη δράση της, αλλά οι υπόλοιποι οφείλουν να κατεβάσουν ρολά (!), επιχειρεί να θέσει σε «αγρανάπαυση» τα ΚΥΔ ….για να «οργώσει» ανενόχλητη μετά.

Γ) Να εξουσιοδοτήσουν επιτροπή, με στόχο να προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να προωθηθούν και να υλοποιηθούν αρμοδίως τα ως άνω θέματα.