Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Επιχορήγηση αντιπαγετικών ανεμιστήρων και αντιχαλαζικών διχτυών

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια σχετική απόφαση του προέδρου του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 415.000 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού για την επιχορήγηση αντιπαγετικών ανεμιστήρων-αντιχαλαζικών διχτυών του οικονομικού έτους 2020.

Αναλυτικά η απόφαση εδώ.