Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δεν υπογράφουμε καμία σύμβαση

Γιατί ένα πιστοποιημένο ΚΥΔ δεν πρέπει να υπογράψει την νέα σύμβαση με τον Φορέα Συντονισμού:

► Η “νέα” σύμβαση δεν είναι παρά ένα κακέκτυπο της προηγούμενης, απολύτως παρωχημένη ως προς το αντικείμενο της,

► Η “νέα” σύμβαση δεν λαμβάνει υπόψη της τίποτα από όσα έχουν αλλάξει από το 2017 σε νομικό, πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο,

► Η “νέα” σύμβαση δεν προέκυψε από κανενός είδους συμφωνία ή διαβούλευση έστω, με ανταλλαγή θέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων,

►  Η “νέα” σύμβαση δεν τεκμηριώνει οποιοδήποτε κόστος οποιασδήποτε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες,

►  Το κόστος των 6,95 Ευρώ (δεκαπλάσιο του πραγματικού) επί της ουσίας στοιχειοθετεί το αδίκημα της απιστίας του όποιου νόμιμου εκπρόσωπου ΚΥΔ την υπογράψει απέναντι στα συμφέροντα του ίδιου του ΚΥΔ,

► Τα ΚΥΔ που υπογράφουν ουσιαστικά ενδυναμώνουν τα ΚΥΔ που έχουν προνομιακές σχέσεις με τον Φορέα Συντονισμού μέσω άλλων τραπεζικών τύπου καναλιών συσχέτισης, που κάποια στιγμή πρέπει να ελεγχθούν,

►  Η on-line πρόσβαση δίχως περιορισμούς διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του πιστοποιημένου ΚΥΔ, που δεν το αφορούν οι λοιπές υπηρεσίες του Φορέα Συντονισμού.

Υπερασπιζόμαστε τη δουλειά και την αυτονομία μας