Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Τι είναι το my data; Δεν σε καταλαβαίνω.... εγώ είμαι αγρότης!!!!

«Τo know us better» ή όπως έλεγε και ο Χρόνης Εξαρχάκος... «Tου νόου ΑΣΜΠΕΤΕ»...

 

Η αλήθεια είναι ότι από το 2014 και μετά έχουν έρθει μεγάλες αλλαγές στον επαγγελματία αγρότη (ειδικού ή/ και κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ) σε ότι αφορά την άσκηση της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του.

Όλα εξελίσσονται και μαζί και οι σχέσεις του με το κράτος και συγκεκριμένα η σχέση που έχει με την φορολογική διοίκηση- αντιμετωπίζεται όπως κάθε επιχείρηση "μικρή ή μεγάλη", με υποχρεώσεις και δικαιώματα κοινά για όλους... Η ιδιαιτερότητα του - το ανοιχτό μαγαζί του - αποτελεί ένα βασικό στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε νέα εξέλιξη ή και καθεστώς φορολογικής και ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

Συνοπτικά και απλά τι είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία:
Τα ηλεκτρονικά βιβλία ή αλλιώς MYDATA (!) αποτελεί την έναρξη μιας νέας ψηφιακής εποχής,

Ποιους αφορά: Όλους - Επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα ΕΛΠ.

Άρα και τους επαγγελματίες αγρότες

Τι περιλαμβάνει το myData;

Περιλαμβάνει δυο Βιβλία: Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο) θα καταχωρούμε όλα τα παραστατικά, έσοδα και έξοδα, θα τα χαρακτηρίζουμε πχ ποια απο αυτα είναι δαπάνες ποια είναι αγορές, και θα δημιουργούμε και τις απαραίτητες λογιστικές εγγραφές προκειμένου να προσδιορίζεται το φορολογικό αποτέλεσμα κάθε χρόνο Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο) θα έχουμε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα σε μηνιαία και ετήσια βάση

Όλα τα παραπάνω θα διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ - Τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται θα αποστέλλονται το αργότερο μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα της υποβολής δήλωσης ΦΠΑ.

Ποιος θα στέλνει και τι;;

Κάθε επιχείρηση άρα και ο αγρότης είναι υπόχρεος να διαβιβάζει όλα τα παραστατικά που εκδίδει (χονδρική, λιανική, προς επιχείρηση ή ιδιώτη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό)- Δηλαδή τα έσοδα- έτσι αυτόματα θα ενημερώνονται και τα ηλεκτρονικά βιβλία του λήπτη του κάθε παραστατικού!

Επίσης, η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαβιβάζει Σύνοψη των Παραστατικών που λαμβάνει - δηλαδή έξοδα/ δαπάνες ή αγορές:

  • Παραστατικά αγοράς αγαθών, εξόδων, υπηρεσιών, από υπόχρεους σε τήρηση ΕΛΠ που εκδίδουν στοιχεία λιανικής και από μη υπόχρεους σε τήρηση ΕΛΠ (λ.χ. ιδιώτες, αλλοδαπές επιχειρήσεις) πχ ΑΛΣ δαπάνης καυσίμου έως 100 ευρώ

Παραστατικά αγοράς αγαθών / υπηρεσιών από Εκδότη υπόχρεο σε τήρηση ΕΛΠ, μόνο μετά την παράλειψη διαβίβασης της Σύνοψης Παραστατικού από τον Εκδότη εντός της σχετικής προθεσμίας

Τέλος, κάθε Επιχείρηση διαβιβάζει τους Χαρακτηρισμούς Συναλλαγών και τις Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης που την αφορούν.

Ο Χαρακτηρισμός Συναλλαγών περιλαμβάνει: α) την κατάταξη των συναλλαγών εξόδων σε αγορές – έξοδα – πάγια κ.ά. β) την κατάταξη των συναλλαγών εσόδων σε πωλήσεις αγαθών – υπηρεσιών – παγίων κ.ά.

Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η φορολογική διοίκηση θα είναι άμεσα ενημερωμένη για κάθε κίνηση μας αφού θα βλέπει τα έσοδα μας θα ελέγχει τα έξοδα μας και θα διασταυρώνει κάθε συνεργασία που κάνουμε και κάθε συναλλαγή!

Οτιδήποτε ξεχνάμε ή χάνουμε θα εντοπίζεται από την αντισυμβαλλόμενο!

Το θετικό είναι ότι οι συνεπείς θα λαμβάνουν άμεσα το όφελος της επιστροφής φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ που δικαιούνται.

Συμπερασματικά, επίσκεψη άμεσα στον λογιστή σας - πρόγραμμα για παράδοση όλων των στοιχείων-τιμολογιων κάθε μήνα εγκαίρως και .... Όλα θα πάνε καλά! Το 2020 θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά!!!!!

Κατερίνα Γ.Μ. Κουσουνή - Ρόμπολα & Συνεργάτες

Οικονομολόγος, M.Sc. Λογίστρια - Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης