Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Σε άνοδο οι Εμπορευματικές Συναλλαγές

Αναλυτικά στοιχεία απ’ την ΕΛΣΤΑΤ για τον Δεκέμβριο του 2019 και η σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019 ανήλθε στο ποσό των 4.422,7 εκατ. ευρώ (4.900,5 εκατ. δολάρια) έναντι 4.267,4 εκατ. ευρώ (4.843,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 3,6%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 172,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 88,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,8%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2018.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019 ανήλθε στο ποσό των 2.868,8 εκατ. ευρώ (3.197,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.592,6 εκατ. ευρώ (2.960,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 10,7%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 118,9 εκατ. ευρώ δηλαδή 6,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 112,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,1%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2018.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2019 ανήλθε σε 1.553,9 εκατ. ευρώ (1.702,6 εκατ. δολάρια) έναντι 1.674,8 εκατ. ευρώ (1.883,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,2%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 53,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019 παρουσίασε μείωση κατά 24,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9% σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2018.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε στο ποσό των 55.521,0 εκατ. ευρώ (61.969,7 εκατ. δολάρια) έναντι 54.119,7 εκατ. ευρώ (63.685,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 2,6%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.494,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,5%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.229,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,8%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε στο ποσό των 33.800,7 εκατ. ευρώ (37.951,4 εκατ. δολάρια) έναντι 33.471,6 εκατ. ευρώ (39.620,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 1,0%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.035,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.074,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε 21.720,3 εκατ. ευρώ (24.018,3 εκατ. δολάρια) έναντι 20.648,1 εκατ. ευρώ (24.065,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,2%.

Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.459,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.155,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,1%.

  • Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι, βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.