Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού Εταιρικής Σχέσης (ΟΣΣΕΣ) για την προετοιμασία κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021 - 2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027), με αντικείμενο τη θεματική «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή».

Ως ειδικό έργο η Ομάδα Εργασίας έχει:

α) την εξέταση του γενικού στόχου της ΚΑΠ σχετικά με την ενίσχυση της περιβαλλοντικής φροντίδας και της δράση για το κλίμα και την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης και των ακόλουθων ειδικών στόχων του ΣΣ ΚΑΠ:

 • Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια.
 • Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας.
 • Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και διατήρηση οικοτόπων και τοπίων.

β) την αιτιολογημένη πρόταση βασικών στρατηγικών επιλογών, όσον αφορά στους ανωτέρω ειδικούς στόχους αλλά και τον εγκάρσιο στόχο που αφορά στον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της ΚΑΠ.

γ) την περιγραφή των παρεμβάσεων που υποστηρίζουν τους ανωτέρω ειδικούς και εγκάρσιο στόχο.

Η Ομάδα Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού Εταιρικής Σχέσης αποτελείται από μια σειρά εξειδικευμένων στελεχών του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του και από τα ακόλουθα μέλη της εταιρικής σχέσης (δημόσιες αρχές, κοινωνικοί εταίροι κ.λπ.):

 • από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ), την Βάσω Παπαδημητρίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Φωτεινή Σάλτα,
 • από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (ΣΕΟ), την Κορνηλία Αλεξιάδου, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή/-τρια,
 • από τη WWF Ελλάς, τον κ. Κων/νο Λιαρίκο ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Χαρίκλεια Μινωτού,
 • από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (ΕΚΒΥ), τον Δημήτρη Παπαδήμο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πέτρο Κακούρο,
 • από τη ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, τον Χρήστο Τσιχήτα ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αριστοτέλη Πριόβολο,
 • από τη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ, τον Στέργιο Κύρτσο ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μυρτώ Λύκα,
 • από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον Νικόλαο Τσιόπελα ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Ντεμίρη,
 • από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, την Σπυριδούλα Ντεμίρη (για την κλιματική αλλαγή) και την Κατερίνα Κουτσοβούλου (για το περιβάλλον), ως τακτικά μέλη, με αναπληρωτές τον Νικόλαο Ψημμένο και τον Βασίλη Μποντζώρλο, αντίστοιχα,
 • από την ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΔΟΚ), τη Χρυσούλα Στασινάκη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Λάμπρο Γίτσα ή την Καλομοίρα Μπάρκα,
 • από την ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, την Διονυσία Χατζηλάκου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Λαμπράκη Αβδελά,
 • από την ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΠΕ), τον Ιωάννη Γιώργο, Γενικό Γραμματέα ΕΝΠΕ, Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γιάτσιο Ιωάννη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβεβνών, μέλος Δ.Σ. ΕΝΠΕ,
 • από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΜΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Υ.Π.ΕΝ.), τον Γεώργιο Μελέκη, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή/-τρια,
 • από τη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Υ.Π.ΕΝ.), Χαράλαμπο Βερβέρη ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή/-τρια,
 • από τη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Υ.Π.ΕΝ.), τον Βασίλειο Γιαννακόπουλο ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή/-τρια,
 • από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ (Σ.Ε.ΣΣ.Π), τον Μιχάλη Ανατολίτη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλη Μιχαήλ,
 • από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, Παναγιώτα Μαυριά ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Γεωργία Διαμαντάκου,
 • από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, τη Σοφία Πουρνάρα ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Σμάρω Ζησοπούλου,

Η ΟΣΣΕΣ με αντικείμενο τη θεματική «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», θα πρέπει να παραδώσει στο πλαίσιο του έργου της στην Επιτελική Ομάδα Εργασίας για την κατάρτιση ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027 δύο (2) δομημένες αναφορές, σε χρόνο και περιεχόμενο σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτελικής Ομάδας Εργασίας, οι οποίες θα αφορούν αφενός στις βασικές στρατηγικές επιλογές για τους ειδικούς στόχους του αντικειμένου της ΟΣΣΕΣ και, αφετέρου, στην περιγραφή των παρεμβάσεων που έχουν επιλεγεί για την υποστήριξη των σχετικών ειδικών στόχων.