Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ολοκληρώθηκε και η εξόφληση του Νοεμβρίου για την παραγωγή ΑΠΕ

Ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξόφλησης των παραγωγών ΑΠΕ για το μήνα Νοέμβριο 2019.

Τα τιμολόγια, ξεκίνησαν να εξοφλούνται στις 31 Ιανουαρίου 2020, δηλαδή 11 ημέρες από την συμβατική ημερομηνία εξόφλησης και αφορούν σε Ενημερωτικά Σημειώματα, τα οποία εκδόθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΑΠΕΕΠ στις 20 Δεκεμβρίου 2019.