Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η εμπορική συμφωνία E. E. – Βιετνάμ

Η συμφωνία θα εξαλείψει σταδιακά σχεδόν όλους τους δασμούς. Περιλαμβάνει δεσμευτικούς κανόνες για το κλίμα, την εργατική νομοθεσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πράσινο φως για την «πιο ολοκληρωμένη και φιλόδοξη συμφωνία του είδους της που έχει ποτέ συναφθεί μεταξύ της ΕΕ και μιας αναπτυσσόμενης χώρας».

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με 401 ψήφους υπέρ, 192 ψήφους κατά και 40 αποχές. Η «πιο ολοκληρωμένη και φιλόδοξη συμφωνία του είδους της που έχει ποτέ συναφθεί μεταξύ της ΕΕ και μιας αναπτυσσόμενης χώρας» θα συμβάλλει στην επίτευξη περαιτέρω προόδου στην περιοχή προετοιμάζοντας το έδαφος για μια μελλοντική διαπεριφερειακή συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων, όπως αναφέρει το συνοδευτικό ψήφισμα που εγκρίθηκε με 416 ψήφους υπέρ, 187 ψήφους κατά και 44 αποχές. Η συμφωνία αποτελεί «ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ του ελεύθερου, δίκαιου και αμοιβαίου εμπορίου, σε μια περίοδο τάσεων προστατευτισμού και σοβαρής αμφισβήτησης του πολυμερούς και βασισμένου σε κανόνες εμπορίου», τόνισαν οι ευρωβουλευτές.

Εξάλειψη σχεδόν όλων των δασμών

Η συμφωνία θα καταργήσει ουσιαστικά όλους τους δασμούς μεταξύ των δύο μερών κατά τη διάρκεια των επόμενων δέκα ετών, συμπεριλαμβανομένων των δασμών για τα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα της Ευρώπης με κατεύθυνση Βιετνάμ: μηχανήματα, αυτοκίνητα και χημικά προϊόντα. Επεκτείνεται σε τομείς υπηρεσιών όπως ο τραπεζικός κλάδος, οι θαλάσσιες μεταφορές και τα ταχυδρομεία, στους οποίους οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έχουν καλύτερη πρόσβαση. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης της κυβέρνησης του Βιετνάμ αλλά και αρκετών πόλεων, συμπεριλαμβανομένου του Ανόι. Η συμφωνία περιλαμβάνει ακόμη μέτρα για τη διασφάλιση της εμπορικής ονομασίας 169 εμβληματικών ευρωπαϊκών προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, όπως η φέτα, το κασέρι, το ούζο. η ζιβανία και οι ελιές Καλαμών.

Η συμφωνία συμβάλλει επίσης στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κοινωνικής προόδου στο Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των εργατικών δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση του Βιετνάμ δεσμεύτηκε συγκεκριμένα να εφαρμόσει τη Συμφωνία του Παρισιού και να επικυρώσει δύο νομοσχέδια που ζήτησε το Κοινοβούλιο, για την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας και για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, έως το 2020 και 2023 αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμφωνία.

Επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων και κράτους

Σε ξεχωριστή ψηφοφορία εγκρίθηκε με 407 ψήφους υπέρ, 188 κατά και 53 αποχές η σύμβαση προστασίας των επενδύσεων, η οποία προβλέπει τη σύσταση ενός ανεξάρτητου συστήματος δικαστικής επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και δημοσίου. Το συνοδευτικό ψήφισμα της σύμβασης αυτής εγκρίθηκε με 406 ψήφους υπέρ, 184 κατά και 58 αποχές.

Δηλώσεις

Ο εισηγητής Geert Bourgeois (ECR, Βέλγιο) είπε: «Αυτές οι προηγμένου τύπου συμφωνίες αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για να προωθηθεί ο στόχος της ΕΕ να καταστεί γεωπολιτικός πόλος για την υπεράσπιση του πολυμερούς εμπορίου, την απόρριψη του προστατευτισμού και την ενίσχυση των εργασιακών, περιβαλλοντικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Οι συμφωνίες θα ενισχύσουν την ευημερία, θα δημιουργήσουν νέες και καλύτερες αμειβόμενες θέσεις εργασίας, θα μειώσουν το κόστος για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και θα τους δώσουν καλύτερη πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ και του Βιετνάμ».

Δείτε τις δηλώσεις του εισηγητή εδώ.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Bernd Lange (Σοσιαλιστές, Γερμανία) δήλωσε μετά την ψηφοφορία: «Η ιστορία διδάσκει ότι η απομόνωση δεν μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ αυτής της εμπορικής συμφωνίας με το Βιετνάμ. Με αυτή τη συμφωνία, ενισχύουμε τον ρόλο της ΕΕ στο Βιετνάμ και την ευρύτερη περιοχή, διασφαλίζοντας ότι η φωνή μας ακούγεται περισσότερο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε θέματα όπου υπάρχουν διαφωνίες, όπως η ανεξαρτησία των ΜΜΕ και οι πολιτικές ελευθερίες, ενώ διευρύνουμε επίσης με αυτό τον τρόπο το περιθώριο ελιγμών της κοινωνίας των πολιτών. Στο εξής θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η συμφωνία θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα».

Δείτε τις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συζήτησης εδώ.

Επόμενα βήματα

Μόλις το Συμβούλιο επικυρώσει την εμπορική συμφωνία και τα μέρη κοινοποιήσουν αμοιβαία το τέλος των διαδικασιών, η συμφωνία μπορεί να τεθεί σε ισχύ. Η σύμβαση για τις επενδύσεις θα πρέπει να επικυρωθεί επιπλέον από τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ.

Σχετικές πληροφορίες

Το Βιετνάμ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ μεταξύ των μελών του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) μετά τη Σιγκαπούρη, με το ύψος των εμπορικών συναλλαγών για αγαθά να ανέρχεται σε 47,6 δισ. ευρώ κάθε χρόνο με άλλα 3,6 δισ. ευρώ να αφορούν τον τομέα των υπηρεσιών. Οι εξαγωγές της ΕΕ παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 5% - 7% το χρόνο, ωστόσο το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ με το Βιετνάμ ήταν αρνητικό κατά 27 δισ. ευρώ το 2018.

Οι κύριες εισαγωγές της ΕΕ από το Βιετνάμ αφορούν εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, ρουχισμό και τρόφιμα. Η ΕΕ εξάγει στο Βιετνάμ πρωτίστως μηχανήματα και εξοπλισμό μεταφορών, χημικά και αγροτικά προϊόντα.