Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 03 Δεκέμβριος 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρόσληψη λογιστή στον Α.Σ. Νεάπολης

Ο Α. Σ. Νεάπολης προτίθεται να προβεί στην άμεση πρόσληψη: Πτυχιούχου Οικονομικής Σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α΄ Τάξης.


Απαραίτητα προσόντα:

  • Προϋπηρεσία
  • Χρήση Η/Υ Γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Εμπειρία σε διπλογραφικά βιβλία και λογιστικά προγράμματα Ε.Λ.Π
  • Μισθοδοσία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους στα γραφεία του Συνεταιρισμού, στο 5ο χλμ. Αγρινίου-Ιωαννίνων, από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.. ή με ηλεκτρονική αποστολή στο sp-ahe@otenet.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στο 26410-39492.