Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Προβλέψεις για τις αγορές γάλακτος και κρέατος

Η παραγωγή γάλακτος στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί, ενώ η ζήτηση πουλερικών και η παγκόσμια ζήτηση θα αυξηθούν σταθερά. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις προβλέψεις για τις αγορές γάλακτος και κρέατος από τις γεωργικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκθεση 2019-30 που δημοσιεύθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2019 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Μεταξύ 2019 και 2030, οι απαιτήσεις βιωσιμότητας θα οδηγήσουν σε μέτρια αύξηση της παραγωγής γάλακτος στην ΕΕ, φθάνοντας τα 179 εκατομμύρια τόνους το 2030 (σε σύγκριση με 168 εκατομμύρια τόνους το 2019). Ο τομέας πιθανώς θα προσαρμόσει τις γεωργικές πρακτικές του για να αυξήσει τις αποδόσεις, μειώνοντας ταυτόχρονα το κοπάδι (αναμένεται από 1,4 εκατομμύρια αγελάδες), εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μείωση των εκπομπών. Παρόλα αυτά, η ΕΕ αναμένεται να παραμείνει ο κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ένα μεγάλο μερίδιο της ανάπτυξης της γαλακτοκομικής παραγωγής στην ΕΕ αναμένεται να προχωρήσει στην επεξεργασία τυριού (24%) λόγω της συνεχούς παγκόσμιας ζήτησης και της αύξησης της εγχώριας βιομηχανικής χρήσης. Η παραγωγή τυριού αναμένεται να αυξηθεί από 10,8 εκατομμύρια τόνους το 2019 σε 11,5 εκατομμύρια τόνους το 2030.

Η κατανάλωση γάλακτος στην κατανάλωση στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί μεσοπρόθεσμα, ενώ η ζήτηση βουτύρου στην ΕΕ θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται. Ανταποκρινόμενη σε αυτή τη ζήτηση, η παραγωγή βουτύρου στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί από 2,5 εκατομμύρια τόνους σε 2,7 εκατομμύρια τόνους.

Κρέας

Η πρόσφατη εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων έχει ισχυρό αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά κρέατος. Βραχυπρόθεσμα, θα οδηγήσει τις εξαγωγές της ΕΕ προς την Κίνα για όλα τα κρέατα και ιδιαίτερα για το χοιρινό κρέας. Αυτό αναμένεται να εισαγάγει αβεβαιότητες σχετικά με τα μακροπρόθεσμα πρότυπα παγκόσμιας προσφοράς και εμπορίου. Επιπλέον, με χαμηλότερη διαθεσιμότητα χοιρινού κρέατος στην αγορά της ΕΕ, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες.

Η κατανάλωση κρέατος σε ετήσια βάση στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί κατά 1 κιλό ανά κάτοικο, φθάνοντας τα 68,6 kg κατά κεφαλήν το 2030.

Η κατανάλωση στον τομέα του βοείου κρέατος θα μειωθεί από 10,8 kg κατά κεφαλήν 2019 έως 10 kg κατά κεφαλήν το 2030. Αυτό θα αντανακλάται σε μια προβλεπόμενη μείωση της παραγωγής του βοείου κρέατος κατά 9,4% στην περίοδο προοπτικής, παρά την ελαφρά αύξηση των τιμών του βοείου κρέατος προς το 2030. Ωστόσο, οι εμπορικές ευκαιρίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερες εξαγωγές βοείου κρέατος στην ΕΕ .

Αντίθετα, η ζήτηση για πουλερικά στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί σταθερά μεταξύ 2019 και 2030. Η παραγωγή της ΕΕ θα μπορούσε να φθάσει τα 16,5 εκατομμύρια τόνους έως το 2030, με την κατανάλωση στην ΕΕ να ανέρχεται σε 26,6 κιλά έως το 2030 και τη συνεχιζόμενη ισχυρή παγκόσμια ζήτηση.

Η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης χοιρινού κρέατος αναμένεται να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμη αύξηση της παραγωγής χοιρινού κρέατος στην ΕΕ και σε υψηλότερες τιμές. Το τελευταίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερη μείωση της κατανάλωσης στην ΕΕ από ό, τι προβλεπόταν. Ωστόσο, όταν η ασιατική αγορά κρέατος ανακάμψει, η παραγωγή της ΕΕ αναμένεται να μειωθεί έντονα, μαζί με τις τιμές.