Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέοι αγρότες: Καθορίστηκε ο συντελεστής υπολογισμού της ενίσχυσης

Με απόφαση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίστηκε ο συντελεστής για τον υπολογισμό της ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας για το έτος αιτήσεων 2019.

Ο συντελεστής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας, για το έτος αιτήσεων 2019 καθορίστηκε σε 28%.