Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Κατατέθηκε η τροπολογία για τις Διεπαγγελματικές

Τροπολογία μέσω της οποίας οριοθετείται η νομική μορφή, οι προϋποθέσεις, οι κανόνες λειτουργίας, καθώς και η διαδικασία αναγνώρισης των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων (ΔΟ), κατατέθηκε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη.

Η τροπολογία αποτελείται συγκεκριμένα από έξι άρθρα, μέσω των οποίων οριοθετείται η νομική μορφή των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην τροπολογία, «οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις θα καταστούν ένας ανοικτός χώρος συζητήσεως και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των παραγωγών, των μεταποιητών και των εμπόρων του κλάδου που καλύπτουν με βάση την εθελοντική συμμετοχή των μελών τους».

  • Για κάθε προϊόν ή κοινή ομάδα προϊόντων προβλέπεται η αναγνώριση μιας ΔΟ ενώ γίνεται αναφορά για «δυνατότητα αναγνώρισης Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και σε Περιφερειακό επίπεδο».
  • Σημαντικό είναι το στοιχείο, σύμφωνα με το οποίο για την αναγνώριση ίδρυσης μιας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης, το ποσοστό αντιπροσωπευτικότητας ανέρχεται καταρχήν «σε τουλάχιστον 15% της μεταποίησης ή/και της εμπορίας, συμπεριλαμβανομένης και της διανομής σε κάθε τομέα για τον οποίο ζητείται η αναγνώριση».
  • Μάλιστα, το εν λόγω ποσοστό θα πρέπει εντός πέντε ετών από την ημερομηνία αναγνώρισής τους, να έχει ανέλθει τουλάχιστον σε 30% της συνολικής παραγωγής και τουλάχιστον σε 30% της μεταποίησης ή της εμπορίας συμπεριλαμβανομένης της διανομής».
  • Σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, προβλέπεται η δυνατότητα θέσπισης εισφοράς σε οικονομικούς φορείς ή ομάδες οι οποίες δεν είναι μέλη της ΔΟ «αλλά επωφελούνται από τις εν λόγω δραστηριότητες εφόσον οι εισφορές αυτές προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν άμεσα από την άσκηση των εν λόγων δραστηριοτήτων».