Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εναρμονισμένες οινολογικές πρακτικές με την έγκριση της ΕΕ

Οι οινοποιοί θα μπορούν να εντοπίσουν γρήγορα τις εγκεκριμένες πρακτικές στην ΕΕ καθώς και όλες τις σχετικές απαιτήσεις.

 

Μετά τη δημοσίευση των νέων κανόνων για την απλούστευση και αποσαφήνιση των πρακτικών οινοποίησης στην ΕΕ τον Ιούνιο του 2019 και όπως απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ λεπτομερή αρχεία του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV ) κώδικας των οινολογικών πρακτικών.

Αυτά τα αρχεία παρουσιάζονται κατά τρόπο ευκολότερο να διαβαστούν και να κατανοηθούν. Αυτό θα επιτρέψει στους οινοποιούς να εντοπίσουν γρήγορα τις εγκεκριμένες πρακτικές στην ΕΕ καθώς και όλες τις σχετικές απαιτήσεις.

Οι οινολογικές πρακτικές καθορίζονται, επισημαίνονται οι στόχοι τους, καθώς και οι όροι χρήσης τους και οι τύποι οίνων στους οποίους εφαρμόζονται. Περιλαμβάνουν διάφορους τύπους ζύμωσης, επεξεργασίες, παστερίωση ή τρόπους οξίνισης ή αφαλάτωσης του οίνου.

Ιστορικό

Οι νέοι κανόνες που εγκρίθηκαν νωρίτερα φέτος ήταν το τελευταίο βήμα στην ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για το κρασί με τη Συνθήκη της Λισαβόνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απλοποιεί τις απαιτήσεις της οινοποίησης παράλληλα με την αύξηση της συνέπειας μεταξύ, αφενός, των οινολογικών πρακτικών της ΕΕ και, αφετέρου, του διεθνούς κώδικα των οινολογικών πρακτικών και του διεθνούς οινολογικού κώδικα του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου.

Πριν από τη νομοθεσία αυτή, οι κανόνες σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία της νομοθεσίας της ΕΕ για το κρασί ενημερώθηκαν για την ευθυγράμμιση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας:

  • παρουσίαση και επισήμανση του οίνου,
  • εγκρίσεις για την καλλιέργεια αμπέλου,
  • έλεγχοι για την αποφυγή απάτης στον αμπελοοινικό τομέα,
  • το αμπελουργικό μητρώο και
  • τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.