Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Διοίκηση και εργαζόμενοι σε κοινή πορεία

Η θέση της Ένωσης Αγρινίου στον συνεταιριστικό και οικονομικό χάρτη της χώρας και η θέση των εργαζομένων του συνεταιρισμού και των θυγατρικών του εταιρειών στην Ένωση Αγρινίου, ήταν το αντικείμενο της καθιερωμένης πια ετήσιας συνάντησης διοίκησης – υπαλλήλων.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα, σε κλίμα αισιοδοξίας για τη θετική πορεία που καταγράφει η Ένωση Αγρινίου, σε όλους τους τομείς.

Η «ακτινογραφία» της Οργάνωσης παρουσιάστηκε από τον γενικό διευθυντή κ. Νίκο Καζαντζή, ενώ ο πρόεδρος κ. Θωμάς Κουτσουπιάς αναφέρθηκε κυρίως στα επόμενα βήματα και στους στόχους που έχουν τεθεί για τα επόμενα χρόνια.

Επίσης, ο κ. Κουτσουπιάς έθεσε το πλαίσιο των σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση και τους εργαζομένους, θέτοντας ως παρονομαστή την αμοιβαία κατανόηση και την αρχή της ανταποδοτικότητας, για όσους πραγματικά αντιλαμβάνονται τη θέση τους στο Συνεταιρισμό ως πεδίο δημιουργίας και όχι ως απλή απασχόληση, εξηγώντας παράλληλα τη νέα φιλοσοφία της Ένωσης Αγρινίου, η οποία και αναπτύσσει δράσεις που την καθιστούν πλέον πρότυπο σε όλη τη χώρα. Ακόμη, υπήρξαν αναφορές σε δομικές αλλαγές εσωτερικού χαρακτήρα, οι οποίες θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια, ανάλογα με τις ανάγκες και το πλαίσιο που κάθε φορά θα υπάρχει.

Επίσης, υπήρξε ενημέρωση σχετικά με τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιεί ο Συνεταιρισμός σε συνεργασία με πανεπιστήμια και άλλους επιστημονικούς φορείς, ενώ έγινε και η οικονομική αποτύπωση του συνόλου των δραστηριοτήτων της Οργάνωσης.

Τέλος, έγινε ο προγραμματισμός των επόμενων «εξωεργασιακών» συναντήσεων, προς ενδυνάμωση των σχέσεων γνωριμίας με τους συναδέλφους των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε άλλες περιοχές της χώρας.