Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

467 εκατ. ευρώ επιστρέφονται στους ευρωπαίους αγρότες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιστρέψει 467 εκατ. Ευρώ στους ευρωπαίους αγρότες, σύμφωνα με τον κανονισμό που δημοσιεύθηκε. Αρχικά αφαιρέθηκε από τον προϋπολογισμό του 2019 για τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), το ποσό αυτό αφιερώθηκε στο φετινό αποθεματικό γεωργικής κρίσης.

Το αποθεματικό της κρίσης δεν χρειαζόταν το 2019, παρόλο που ο γεωργικός τομέας αντιμετώπισε δυσχερείς καταστάσεις. Για παράδειγμα, θεσπίστηκαν πρόσθετα μέτρα στήριξης για να βοηθήσουν τους αγρότες που πλήττονται από τους ακραίες καιρικές συνθήκες αυτό το καλοκαίρι.

  • Η απόφαση σημαίνει ότι τα ποσά που αφαιρούνται από τις άμεσες πληρωμές φέτος μπορούν να επιστραφούν στους γεωργούς από τα κράτη μέλη από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Η ιδέα για το αποθεματικό γεωργικής κρίσης και ο μηχανισμός αποζημίωσης συμφωνήθηκε στη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2013. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά κατά το οικονομικό έτος 2014. Η έκπτωση ισχύει μόνο για στήριξη εισοδήματος άνω των 2.000 ευρώ και δεν ισχύει ακόμη για την Κροατία για το οικονομικό έτος 2019. Αυτό συμβαίνει λόγω της διαδικασίας σταδιακής εισαγωγής των επιπέδων στήριξης μετά την προσχώρηση στην ΕΕ. Για την Κροατία, μετά την προσχώρησή της στην Ένωση το 2013, η εισοδηματική στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως.