Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Στόχος η κλιματική ουδετερότητα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στοχεύει στην κλιματική ουδετερότητα της ΕΕ μέχρι το 2050, για αυτό και επιθυμεί την ανανέωση των κλιματικών στόχων για το 2020.

Στην ολομέλεια του Νοεμβρίου το ΕΚ με ψήφισμά του , ζητά από την ΕΕ να θέσει ως μακροχρόνιο στόχο της στα πλαίσια της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ μέχρι το 2050. Η ψηφοφορία γίνεται ενόψει της Διάσκεψης COP25 για το κλίμα, που θα λάβει χώρα το Δεκέμβριο στη Μαδρίτη.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού είναι η διατήρηση της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας αρκετά κάτω από 2 °C, πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και τη συνέχιση των καταβαλλόμενων προσπαθειών ώστε να μην υπερβεί η αύξηση τους 1,5°C, προκειμένου να αποφευχθούν οι καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Η Συμφωνία έχει υπογραφεί από 194 χώρες και από την ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει ανεξάρτητα, αλλά διατηρούν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τα ετήσια όρια εκπομπών της ΕΕ.

Εθνικοί στόχοι για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου

Για να υλοποιηθεί η Συμφωνία του Παρισιού τα συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων και η ΕΕ, οφείλουν να θέτουν κλιματικούς στόχους και να κοινοποιούν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους (NDC) ανά πενταετία. Οι νέοι στόχοι θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του 2020.

Η ΕΕ και όλα τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να θέτουν στόχους και να κοινοποιούν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους (NDC) ανά πενταετία, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της Συμφωνίας του Παρισιού. Οι νέοι στόχοι αναμένονται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του 2020.

92% των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο, προκειμένου να καταστεί η οικονομία της ΕΕ ουδέτερη προς το κλίμα έως το 2050.

Οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα

Η ΕΕ ήταν η πρώτη μεγάλη οικονομία που έθεσε φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού. Ο τρέχων στόχος της ΕΕ είναι να μειώσει τις εκπομπές του διοξειδίου κατά 40% μέχρι το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ωστόσο, υπάρχει πίεση για την αύξηση αυτού του ποσοστού..

Σύμφωνα με αναφορά της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος του 2018, εάν επιτευχθεί ο στόχος του 1.5 °C οι παγκόσμιες εκπομπές θα είναι μηδενικές μέχρι το 2050.. Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, ενέπνευσε τη νεολαία παγκοσμίως να διαδηλώσει για το κλίμα, ενώ σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, οι Ευρωπαίοι ανησυχούν πολύ για την κλιματική αλλαγή και στηρίζουν την ανάληψη δράσεων.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν για την κλιματική αλλαγή και τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους της ΕΕ στη διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου, με την ΕΕ να αναμένεται να υποβάλει την ανανεωμένη κλιματική στρατηγική της στα Ηνωμένα Έθνη στις αρχές του 2020.

FACTBOX:

⇒Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC): τέθηκε σε ισχύ το 1994 και αποτέλεσε τη βάση για τη Συμφωνία του Παρισιού και το πρωτόκολλο του Κιότο.

⇒COP (Σύνοδος μελών UNFCCC): συνέρχεται κάθε χρόνο με στόχο την ανάληψη δράσεων για την κλιματική αλλαγή.

⇒Εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (NDC): Οι εθνικοί στόχοι που κάθε χώρα που έχει υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού πρέπει να θέτει ανά πενταετία.

  • Ανακαλύψτε περισσότερα για της διαπραγματεύσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή στο γράφημα.

Σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μακροπρόθεσμη στρατηγική για το 2050 

Διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα (Αγγλικά)