Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ο πρώτος διαγωνισμός για ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης ελαιολάδου ανοίγει σήμερα

Μετά την έγκριση της ενίσχυσης ιδιωτικής αποθεματοποίησης στον τομέα του ελαιολάδου στις 11 Νοεμβρίου 2019, ανοίγει ο πρώτος διαγωνισμός σήμερα. Οι επιχειρήσεις που παράγουν τα κράτη μέλη (Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία και Σλοβενία) θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορές έως τις 26 Νοεμβρίου στις εθνικές τους αρχές.

Το καθεστώς ιδιωτικής αποθεματοποίησης καλύπτει το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το παρθένο ελαιόλαδο και το ελαιόλαδο "λαμπάντε".

Για να είναι αποτελεσματικό το μέτρο και να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά, η ενίσχυση θα χορηγηθεί για ελαιόλαδα χύμα, για ποσότητες που δεν είναι κατώτερες από 50 τόνους. Επίσης, οι ποσότητες που επωφελούνται από την ενίσχυση παραμένουν σε αποθεματοποίηση για τουλάχιστον 180 ημέρες.

Αυτός ο διαγωνισμός είναι ο πρώτος από τους τέσσερις κατ 'ανώτατο όριο. Το μέγιστο μοναδιαίο ποσό ενίσχυσης για την αποθήκευση ελαιολάδου καθορίζεται από κάθε διαγωνισμό, επιτρέποντας ένα ευέλικτο λειτουργικό σύστημα.

Ιστορικό

Λόγω της πλεονάζουσας προσφοράς μετά τη συγκομιδή 2018/19, οι τιμές τους τελευταίους μήνες στην ισπανική, ελληνική και πορτογαλική αγορά ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. Για παράδειγμα, η τιμή του ισπανικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου που αναφέρθηκε στα μέσα Οκτωβρίου ήταν 33% χαμηλότερη από τον πενταετή μέσο όρο.

Ομοίως, η τιμή του ελληνικού παρθένου ελαιολάδου ήταν 13,5% χαμηλότερη από τον πενταετή μέσο όρο.

Τα εξαιρετικά υψηλά αποθέματα σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία εκτιμώνται σε 859 000 τόνους για το 2018/19 (88% εκ των οποίων στην Ισπανία), σε συνδυασμό με μέση παραγωγή που αναμένεται για το 2019/20, απειλεί να κρατήσει την αγορά ελαιολάδου στην ΕΕ υπό πίεση.

Το καθεστώς ιδιωτικής αποθεματοποίησης θα βοηθήσει στην άμβλυνση της πίεσης και θα συμβάλει στην εξισορρόπηση της αγοράς.