Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Οδηγός συμμετοχής στη διαβούλευση για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις

Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διαρκέσει μέχρι 27 Ιανουαρίου 2020.

Περισσότερες από 3 000 ονομασίες συγκεκριμένων προϊόντων – τροφίμων, γεωργικών προϊόντων, οίνων, αλκοολούχων ποτών και αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων – προστατεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει ενός εκ των ενωσιακών συστημάτων ποιότητας: της γεωγραφικής ένδειξης (ΓΕ), της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) και του εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος (ΕΠΙΠ).

Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την κατανόηση και την άποψή σας για τα εν λόγω ενωσιακά συστήματα ποιότητας. Η δημόσια διαβούλευση συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της αξιολόγησης της συνολικής λειτουργίας των ενωσιακών συστημάτων ποιότητας, εστιάζοντας στις καταχωρισμένες ονομασίες προϊόντων από κράτη μέλη και τρίτες χώρες τα οποία πωλούνται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Κατηγορίες ενδιαφερόμενων μερών που προσδιορίστηκαν:

 1. Γεωργοί και οργανώσεις γεωργών·
 2. Καταναλωτές και οργανώσεις καταναλωτών·
 3. Μεταποιητές και οργανώσεις μεταποιητών·
 4. Άλλοι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού και οι οργανώσεις τους (όπως για παράδειγμα συναλλασσόμενοι, έμποροι χονδρικής, έμποροι λιανικής)·
 5. Δημόσιες αρχές αρμόδιες για την εφαρμογή των ενωσιακών συστημάτων ποιότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ·
 6. ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν γεωργικά θέματα σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο·
 7. Πανεπιστημιακή κοινότητα, εμπειρογνώμονες, ομάδες ανταλλαγής απόψεων, εταιρείες συμβούλων·
 8. Ευρύ κοινό: άτομα και οργανώσεις που επιθυμούν να συμβάλουν στην αξιολόγηση εκφράζοντας τις απόψεις τους ως πολίτες.

Απάντηση στο ερωτηματολόγιο

Μπορείτε να συμμετάσχετε σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο, που θα βρείτε ΕΔΩ.

Εάν δεν είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: AGRI-EVALUATION@ec.europa.eu

Τα ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα σε ορισμένες ή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Μπορείτε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Για λόγους διαφάνειας, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε δημόσιες διαβουλεύσεις, καλούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ.

Γεωγραφικές Ενδείξεις

Οι τρεις διαφορετικοί τύποι γεωγραφικών ενδείξεων περιλαμβάνουν:

 • Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) μπορεί να είναι οι οίνοι και οι ονομασίες γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Για να αναγνωριστεί ως ΠΟΠ, κάθε μέρος της διαδικασίας παραγωγής, επεξεργασίας και παρασκευής πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
 • Η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) μπορεί επίσης να είναι οι οίνοι και οι ονομασίες γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ωστόσο, για τις ΠΓΕ, μπορεί να αναγνωριστεί εάν πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα από τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας ή παρασκευής στην περιοχή.
 • Οι γεωγραφικές ενδείξεις για τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα από τα στάδια της απόσταξης ή της παρασκευής που πραγματοποιούνται στην περιοχή. Ωστόσο, τα ακατέργαστα προϊόντα δεν χρειάζεται να προέρχονται από την περιοχή. Οι ΟΤΣ - που υποδηλώνουν παραδοσιακό προϊόν - μπορούν να εφαρμοστούν μόνο στα ονόματα γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Και τα τέσσερα συστήματα προστατεύουν το όνομα από την παραποίηση και την κακή χρήση. Οι γεωγραφικές ενδείξεις ανήκουν στο σύστημα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, προστατεύονται νόμιμα από απομίμηση και κατάχρηση εντός της ΕΕ και σε τρίτες χώρες όπου εφαρμόζεται ειδική προστασία μέσω συμφωνίας ή άμεσης αίτησης του δικαιούχου.