Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 08 Νοέμβριος 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέα αύξηση στις εξαγωγές και συνολικά στις εμπορευματικές συναλλαγές για τη χώρα μας

Αναλυτικά τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019 ανήλθε στο ποσό των 4.719,9 εκατ. ευρώ (5.178,2 εκατ. δολάρια) έναντι 4.513,0 εκατ. ευρώ (5.245,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 4,6%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 376,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 385,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,4%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019 ανήλθε στο ποσό των 2.835,7 εκατ. ευρώ (3.129,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.671,6 εκατ. ευρώ (3.124,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,1%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 147,8 εκατ. ευρώ δηλαδή 8,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 152,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,8%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2019 ανήλθε σε 1.884,2 εκατ. ευρώ (2.048,3 εκατ. δολάρια) έναντι 1.841,4 εκατ. ευρώ (2.121,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 2,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 228,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 232,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,2% σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ανήλθε στο ποσό των 41.766,1 εκατ. ευρώ (46.786,3 εκατ. δολάρια) έναντι 40.056,2 εκατ. ευρώ (47.678,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 4,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.095,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,3%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.916,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ανήλθε στο ποσό των 25.265,6 εκατ. ευρώ (28.472,7 εκατ. δολάρια) έναντι 24.665,6 εκατ. ευρώ (29.539,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 809,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 874,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,4%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ανήλθε σε 16.500,5 εκατ. ευρώ (18.313,6 εκατ. δολάρια) έναντι 15.390,6 εκατ. ευρώ (18.139,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 7,2%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.286,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,5% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.041,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,6%.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι, βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.