Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Ασφαλιστικές εισφορές: Οι νέες κατηγορίες για τους αγρότες 

Ευνοϊκό πλαίσιο με το οποίο οι εισφορές αποσυνδέονται από το εισόδημα προωθεί η κυβέρνηση για όλους τους αγρότες με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Το νέο σύστημα εισφορών θα ισχύσει από 1/1/2020 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ (αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς). Με αυτό, συνδυαστικά με τη μείωση της φορολογίας το νέο έτος, οι αγρότες-κτηνοτρόφοι –αλιείς θα έχουν όφελος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι εισφορές για τους αγρότες θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα που είναι σήμερα. Δεν θα έχουν σχέση με τις ασφαλιστικές κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελματικών και των αυτοαπασχολούμενων.

Το νέο σύστημα για τους αγρότες θα στηρίζεται ωστόσο στην ίδια φιλοσοφία με αυτό των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλαδή θα είναι απλό, ευέλικτο και θα προβλέπει την ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου. Αποσυνδέεται από το εισόδημα, τα χρόνια και τον κατώτατο μισθό. Η ισχύς του θα ξεκινήσει την 1/1/2020 και όπως αναφέρει στο άρθρο του στην εφημερίδα ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο «πρωτογενής τομέας θα αντιμετωπιστεί με ευαισθησία μέσα από ένα ευνοϊκό και προστατευτικό πλαίσιο».

Έτσι, καθιερώνονται έξι επίπεδα για τα μηνιαία ασφάλιστρα, από τα οποία το κατώτατο θα αρχίσει για το 2020 από τα 119 ευρώ, θα αυξηθεί το 2021 στα 121 και θα φτάσει το 2022 στα 124 ευρώ. Η έκτη και μεγαλύτερη κατηγορία θα ξεκινήσει το 2020 στα 319 ευρώ, θα αυξηθεί το 2021 στα 326 ευρώ για να καταλήξει το 2022 στα 334 ευρώ.


Οι ασφαλισμένοι θα έχουν πλέον την απόλυτη ελευθερία σε επίπεδο εισφορών, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, να πληρώνουν και το ανάλογο ποσό. «Όσο υψηλότερες είναι οι εισφορές, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η μηνιαία σύνταξη» δήλωσε ο κ. Βρούτσης.

Η διαμόρφωση των νέων, σταθερών ασφαλίστρων συνδέεται και με τις νέες κλίμακες που προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο για όσους δηλώνουν έως 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με «Τα Νέα», ότι όλοι οι μη μισθωτοί θα είναι ωφελημένοι στο συνδυαστικό βάρος φόρων και εισφορών. Στο νέο καθεστώς ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής μειώνεται για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ από το 22% στο 9%. Η μείωση αυτή των 13 ποσοστιαίων μονάδων μεταφράζεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, σε μια ετήσια μείωση φόρου έως και 1.300 ευρώ, δηλαδή έως 108, 33 ευρώ τον μήνα. Σήμερα, η πλειονότητα των ελευθέρων επαγγελματιών και μάλιστα σε ποσοστό κοντά στο 80% δηλώνει ετήσιο εισόδημα 7.800 ευρώ, καταβάλλοντας τις ελάχιστες εισφορές των 185,18 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα, ένα σύστημα ασφαλιστικών εισφορών με επτά κατηγορίες σταθερών ποσών απόλυτα ελεύθερης επιλογής έρχεται από τον Ιανουάριο για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας θα είναι στην ελεύθερη βούληση των ασφαλισμένων και το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών δεν θα συνδέεται ούτε με τα έτη ασφάλισης, ούτε με το ύψος του εισοδήματος του ασφαλισμένου.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων θα διαμορφωθούν ως εξής:

  • 1η ασφαλιστική κλάση: 220 ευρώ
  • 2η ασφαλιστική κλάση: 250 ευρώ
  • 3η ασφαλιστική κλάση: 300 ευρώ
  • 4η ασφαλιστική κλάση: 350 ευρώ
  • 5η ασφαλιστική κλάση: 435 ευρώ
  • 6η ασφαλιστική κλάση: 520 ευρώ

Και μια ακόμη ασφαλιστική κλάση που θα αφορά μόνο στους νέους μη μισθωτούς οι οποίοι έχουν μέχρι πέντε χρόνια στην αγορά εργασίας. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία το ασφάλιστρο θα είναι γύρω στα 130-150 ευρώ.

Οι ασφαλισμένοι τον Δεκέμβριο κάθε έτους θα μπορούν να επιλέγουν όποια εισφορά επιθυμούν να πληρώνουν για τον επόμενο χρόνο. Οι εισφορές δεν θα συνδέονται με το ύψος του εισοδήματος που θα δηλώνεται στην εφορία, ενώ η επιλογή τους θα είναι και ανεξάρτητη από τα έτη ασφάλισης που έχουν ήδη οι ελεύθεροι επαγγελματίας.

Ειδικότερα, ο υπολογισμός των ασφαλιστικών υποχρεώσεων αποσυνδέεται από το καθαρό φορολογητέο εισόδημα, χωρίς όμως ταυτόχρονα να επιστρέφει στο σύστημα των τεκμαρτών εισοδημάτων και των ασφαλιστικών κλάσεων του παρελθόντος. Στόχος είναι να προκύψει ένα δικαιότερο και πιο απλό καθεστώς.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ