Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

ΑΠΕ: τα οφέλη για τη δημόσια υγεία και την οικονομία 

Αναλυτικά τα οφέλη για την Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική μελέτη της Greenpeace.

Η στροφή από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα στις καθαρές πηγές ενέργειας συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, μειωμένες εκλύσεις ρύπων στο περιβάλλον. Η μειωμένη ρύπανση, πέραν της προφανούς περιβαλλοντικής διάστασης, συνεπάγεται και έμμεσα οφέλη για τη δημόσια υγεία και τα δημόσια οικονομικά.

Με βάση τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, “Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe. EEA Technical Report No. 15/2011”) υπολογίσαμε τα οφέλη αυτά στην περίπτωση της Ελλάδας.

Το 2016, οι ΑΠΕ (εκτός μεγάλων υδροηλεκτρικών) παρήγαγαν 10,05 TWh (δισεκατομμύρια κιλοβατώρες) ηλεκτρικής ενέργειας, αποσοβώντας την έκλυση των παρακάτω ρύπων:

Ρύπος

Τόνοι ανά έτος

Διοξείδιο του άνθρακα – CO2

9.708.300

Διοξείδιο του θείου – SO2

15.429,1

Οξείδια του αζώτου – NΟx

14.239,9

Σωματίδια – PM

1.010,8

Μόλυβδος – Pb

0,2765

Νικέλιο – Ni

6,0051

Χαλκός – Cu

0,2378

Ολικό Χρώμιο – Crtotal

0,4459

Ψευδάργυρος – Zn

1,8432

Κάδμιο – Cd

0,0169

Υδράργυρος – Hg

0,3092

Αρσενικό – As

0,1576

Η μη έκλυση αυτών των ρύπων σε ετήσια βάση, σημαίνει πως έχουμε:

  • Αποφυγή 79 πρόωρων θανάτων λόγω ρύπανσης
  • Κέρδος 89.080 εργατοημερών (αποφεύγονται απουσίες από την εργασία λόγω ασθενειών που οφείλονται στη ρύπανση)
  • Το “εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος” ανέρχεται σε 499 εκατ. € ετησίως (173 εκατ. € λόγω έκθεσης σε “κλασικούς” ρύπους και 326 εκατ.ευρώ λόγω CO2)

Στέλιος Ψωμάς

Περιβαλλοντολόγος - σύμβουλος σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος Greenpeace.

greenpeace.org