Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

3.235.559,83 ευρώ σε 1.157 παραγωγούς

Από τις 27/09/2019 έως τις 30/09/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.235.559,83 €.

Από το παραπάνω ποσό το 1.083.228,30 διατέθηκε σε 56 παραγωγούς για το μέτρο της αναδιάρθρωσης αμπελώνων. Τα υπόλοιπα χρήματα κατευθύνθηκαν σε προγράμματα όπως βιολογική γεωργία, δασώσεις, δωρεάν διανομή γάλακτος, δραστηριότητες ελαιουργικών φορέων, ομάδες leader, μελισσοκομικά προγράμματα κ. ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.