Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμές σε Συνδεδεμένες και ειδικές ενισχύσεις

Στην 01/10/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.575.207,00 €.

Οι πληρωμές αφορούν σε υπόλοιπα συνδεδεμένων ενισχύσεων και ειδικών καθεστώτων, όπως και για διάφορα προγράμματα.

Πιο αναλυτικά, οι πληρωμές αφορούν: πρόσθετη ενίσχυση αιγοπρόβειου, βιολογική γεωργία, ανειλ.υποχρ. δάσωση, αναδιάρθρωση αμπελώνων, ειδική ενίσχυση για την καλλιέργεια βαμβακιού, ενίσχυση για την διατήρηση της καλλιέργειας αμπέλων, ενίσχυση για την διατήρηση των παραδοσιακών ελαιώνων, ενίσχυση για την καλλιέργεια μαστίχας Χίου, ενίσχυση για την παραγωγή αίγειου γάλακτος, επιχειρ. προγραμ. φρούτων, καθεστώς βασικής ενίσχυσης κορινθιακή σταφίδα, νέοι γεωργοί, πράσινη ενίσχυση, προγρ. δραστ. οργανώσεων ελαιουργ. φορέων, πρόσθετη ενίσχυση για σκληρό σιτάρι, συνδεδ. ενίσχυση για την καλλιέργεια καρπών με κέλυφος, συνδεδ. ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών σαν δοτικών ψυχανθών, συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια μήλων, συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του βόειου κρέατος, συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του προβείου και αίγειου κρέατος, ενίσχυση για την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση προγρ. δραστ. οργανώσεων ελαιουργ. φορέων κ.ά.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 4.600 παραγωγοί.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.