Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πληρωμές άνω των 10 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις 15/10/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 9.341.660,10 € σε 13.982 δικαιούχους. Επίσης από τις 16/10/2019 έως τις 18/10/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 1.102.168,15 € σε 824 δικαιούχους.

Οι πληρωμές αφορούν σε δράσεις όπως καταπολέμηση ζιζάνιων ορυζώνες, κομφούζιο, νιτρορύπανση, βιολογική γεωργία (διατήρηση και μετατροπή) βιολογική κτηνοτροφία (διατήρηση και μετατροπή) προγράμματα φρούτων, προγράμματα ελαιουργικών φορέων, πρόωρη συνταξιοδότηση, αναδιάρθρωση αμπελώνων, βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού, δωρεάν διανομή γάλακτος, νέοι αγρότες, ομάδες leader κ. ά.

Αναλυτικά τα σχετικά αρχεία του ΟΠΕΕΚΕΠΕ εδώ και εδώ.