Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η Ένωση Αγρινίου στην Επιτροπή Διαβούλευσης 

Στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης που ενισχύει τη συμμετοχική διαδικασία, προχώρησε τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 κατά τη συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Η Επιτροπή είναι 60μελής με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Τάκη Παπαδόπουλο, ενώ σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι από 44 φορείς που εξέφρασαν ενδιαφέρον, καθώς και 15 πολίτες που κληρώθηκαν να συμμετάσχουν.

Ο Α. Σ. Ένωση Αγρινίου είναι μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία και αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο.

Στις συνεδριάσεις της προσκαλούνται και συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, οι επικεφαλής των Παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως και οι Δήμαρχοι της περιφέρειας.

Η θητεία της Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία της περιφερειακής αρχής, ενώ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας.

β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος.

γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών

δ)Μπορεί να εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τη διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος.

ε) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού.