Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδος: Αύγουστος 2019

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Αύγουστο 2019 ανήλθε στο ποσό των 4.109,2 εκατ. ευρώ (4.558,1 εκατ. δολάρια) έναντι 4.326,6 εκατ. ευρώ (4.981,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 5,0%.Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Αύγουστο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 83,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Αύγουστο 2019 παρουσίασε μείωση κατά 92,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2018.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Αύγουστο 2019 ανήλθε στο ποσό των 2.380,2 εκατ. ευρώ (2.656,2 εκατ. δολάρια) έναντι 2.568,4 εκατ. ευρώ (2.975,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Αύγουστο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 40,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 2,6% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Αύγουστο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 37,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2018.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Αύγουστο 2019 ανήλθε σε 1.729,0 εκατ. ευρώ (1.901,9 εκατ. δολάρια) έναντι 1.758,2 εκατ. ευρώ (2.006,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 1,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Αύγουστο 2019 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 42,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Αύγουστο 2019 παρουσίασε μείωση κατά 129,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,8% σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2018.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 ανήλθε στο ποσό των 36.999,7 εκατ. ευρώ (41.556,4 εκατ. δολάρια) έναντι 35.539,9 εκατ. ευρώ (42.429,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 4,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.667,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,5%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.479,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,8%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2018.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 ανήλθε στο ποσό των 22.411,7 εκατ. ευρώ (25.322,2 εκατ. δολάρια) έναντι 21.994,3 εκατ. ευρώ (26.415,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 1,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 646,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 706,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2018.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 ανήλθε σε 14.588,0 εκατ. ευρώ (16.234,2 εκατ. δολάρια) έναντι 13.545,6 εκατ. ευρώ (16.013,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 7,7%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.021,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,4% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 772,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,1% .

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι, βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.