Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πληρωμές 1,23 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 11/09/2019 έως τις 12/09/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.239.949,52 €.

Οι πληρωμές αφορούν σε διάφορες δράσεις και μέτρα του ΠΑΑ, όπως το πρόγραμμα νέων αγροτών, η αναδιάρθρωση αμπελώνων, τα προγράμματα ελαιουργικών φορέων, μελισσοκομικά προγράμματα, ομάδες τοπικής δράσης leader κ.ά. Συνολικά πληρώθηκαν 124 παραγωγοί.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.