Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμές στα φωτοβολταϊκά

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Μαΐου 2019. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουνίου 2019.

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 4.250 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 4.968,93 € (32% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούνιο).

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, με την πληρωμή της παραγωγής του Ιουνίου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο λειτουργικών δαπανών ΔΑΠΕΕΠ του 1ου 3μήνου 2019.

Διευκρινίζεται ότι, μολονότι στο τιμολόγιο αυτό αναγράφεται τιμή μονάδας 0,33 €/MWh, ο υπολογισμός έχει γίνει με την δημοσιευμένη για το έτος 2019 τιμή μονάδας που είναι 0,326 €/MWh.