Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πληρωμή 1,45 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 17/09/2019 έως τις 18/09/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.457.989,99 €.

Οι πληρωμές αφορούν σε προγράμματα όπως αυτό των νέων αγροτών, της βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής γεωργίας, των γενετικών πόρων, σε δασώσεις, σε αναδιάρθρωση αμπελώνων, σε διανομή γάλακτος, σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας κ. ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.