Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η παγκόσμια αύξηση της κατανάλωσης τροφίμων και οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών

Λόγω δύο σημαντικών εξελίξεων τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο - της αύξησης του εισοδήματος και των μεταβολών στις προτιμήσεις των καταναλωτών - η κατανάλωση τροφίμων αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Αυτές οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης προϊόντων υψηλότερης αξίας (όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα) στις αναδυόμενες οικονομίες. Παράλληλα, οι αυξανόμενες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις ανεπτυγμένες οικονομίες επηρέασαν τις προτιμήσεις των καταναλωτών, οδηγώντας, για παράδειγμα, σε μείωση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος.

Αυτά είναι ένα από τα βασικά ευρήματα της έκθεσης «Παγκόσμια προσφορά και ζήτηση τροφίμων, καταναλωτικές τάσεις και εμπορικές προκλήσεις», η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όσον αφορά το σιτάρι, η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παγκόσμιος χρήστης, με περίπου 250 κιλά κατά κεφαλή, μετά την περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Η κατανάλωση στην ΕΕ αυξάνεται σταθερά με την πάροδο του χρόνου, λόγω κυρίως της ανάπτυξης του τομέα της κτηνοτροφίας λόγω της χρήσης σιταριού στις ζωοτροφές.

Τέσσερις περιοχές προμηθεύουν τον κόσμο με σιτάρι: ΕΕ, περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, Βόρεια Αμερική και Ωκεανία. Η ΕΕ είναι σημαντικός εξαγωγέας σίτου, ο οποίος εμπορεύεται μέχρι και το 20% της χρήσης του.

Η Βόρεια Αμερική είναι μακράν ο μεγαλύτερος χρήστης αραβοσίτου, φθάνοντας σχεδόν 900 kg κατά κεφαλή, σημαντικά υψηλότερο από τη χρήση της στη Νότια Αμερική σε 240 κιλά ανά κάτοικο και στην ΕΕ στα 140 κιλά κατά κεφαλήν.

Η σημαντική παγκόσμια αύξηση του αραβοσίτου συνδέεται με την επέκταση της ζωικής παραγωγής και πιο πρόσφατα με την παραγωγή αιθανόλης με βάση τον αραβόσιτο. Με το σχεδόν 15% της παγκόσμιας παραγωγής αραβοσίτου να διαπραγματεύεται, οι κύριοι προμηθευτές είναι η Νότια και η Βόρεια Αμερική ακολουθούμενη από την περιοχή του Ευξείνου Πόντου.

Αντιθέτως, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αραβοσίτου, με σχεδόν 25 εκατομμύρια τόνους εισαγόμενου αραβοσίτου το 2018/2019.

Η σόγια, είναι μια καλλιέργεια που παράγεται και εμπορεύεται κυρίως από την Αμερική, όπου και το 82% της παραγωγής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα δύο τρίτα της διαθεσιμότητας θρυμματίζονται σε γεύματα που χρησιμοποιούνται σε ζωοτροφές. Η ΕΕ είναι η κύρια αγορά προορισμού για γεύματα σόγιας, που αντιπροσωπεύουν το 30% του παγκόσμιου εμπορίου. Ωστόσο, οι ανάγκες εισαγωγής στην ΕΕ μειώνονται με τη χρήση εναλλακτικών πηγών, όπως τα σιτηρά και πιο πρόσφατα οι όσπρια.

Η κατανάλωση κατά κεφαλήν ζάχαρης είναι πολύ πιο σταθερή παγκοσμίως. Ο μεγαλύτερος χρήστης είναι η Νότια Αμερική, με βάρος άνω των 50 kg ανά κάτοικο, όπου οι συνθήκες της αγοράς επηρεάζουν την ποσότητα ζάχαρης που διοχετεύεται ως παραγωγή τροφίμων ή αιθανόλης. Στην ΕΕ, το επίπεδο κατανάλωσης, το οποίο κυμαίνεται στα 37 κιλά ανά κάτοικο, είναι υψηλότερο από τη Βόρεια Αμερική σε βάρος 30 κιλών ανά κάτοικο.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ΕΕ επεξεργάζεται περισσότερη ζάχαρη σε αιθανόλη και λόγω της μικρότερης χρήσης άλλων γλυκαντικών όπως η ισογλυκόζη. Ως παγκόσμια παραγωγή, το 40% βρίσκεται στην Ασία και το 30% στη Νότια Αμερική. Μετά τις τομεακές μεταρρυθμίσεις του 2006 και τη λήξη της ποσόστωσης παραγωγής ζάχαρης το 2017, η ΕΕ τώρα κυμαίνεται μεταξύ της αυτάρκειας και του μικρού πλεονάσματος.

Όσον αφορά το βόειο κρέας, οι μεγαλύτεροι καταναλωτές είναι στη Βόρεια Αμερική, με κατανάλωση κατά 35 κιλά κατά κεφαλή, ακολουθούμενη στενά από τη Νότια Αμερική. Η ΕΕ είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος καταναλωτής (15 kg κατά κεφαλήν), μετά την Ωκεανία σε βάρος άνω των 20 kg ανά κάτοικο. Περίπου το 15% της παγκόσμιας παραγωγής βοείου κρέατος διαπραγματεύεται, με το μεγαλύτερο πλεόνασμα να βρίσκεται στη Νότια Αμερική.

Η εμπορική θέση της ΕΕ έχει αλλάξει σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Για την τελευταία τριετία, η κατά κεφαλήν κατανάλωση μειώθηκε λόγω των μετατοπίσεων των προτιμήσεων των καταναλωτών και από έναν καθαρό εισαγωγέα, η ΕΕ έγινε καθαρός εξαγωγέας. Η μείωση της εγχώριας προσφοράς θα μπορούσε να φέρει την ΕΕ κοντά στην αυτάρκεια έως το 2020.

Η ΕΕ είναι μακράν ο μεγαλύτερος καταναλωτής χοιρινού κρέατος, ως προτιμώμενου κρέατος, με κατανάλωση άνω των 40 κιλών ανά κάτοικο. Ακολουθεί η Βόρεια Αμερική κάτω από 30kg κατά κεφαλήν. Το χοιρινό κρέας είναι επίσης το αγαπημένο κρέας στην Ασία, όπου θα πρέπει να φτάσει τα 15 κιλά κατά κεφαλή μέχρι το 2020. Λιγότερο από το 8% της παγκόσμιας παραγωγής διαπραγματεύεται, με περισσότερο από το 80% των εξαγωγών από τη Βόρεια Αμερική και την ΕΕ. Και στις δύο περιφέρειες σημειώθηκε ελαφρά μείωση της κατανάλωσης μαζί με την αύξηση της παραγωγής, με αποτέλεσμα την αύξηση του πλεονάσματος. Το τελευταίο έφτασε το 30% της χρήσης στη Βόρεια Αμερική και το 12% στην ΕΕ.

Για τα πουλερικά, η κατανάλωση αυξάνεται σημαντικά σε όλες τις περιοχές του κόσμου και τα κέρδη από άλλα κρέατα είναι φθηνότερα και πιο βολικά. Είναι το πρώτο κρέας που καταναλώνεται στην Αμερική, την Ωκεανία και την Αφρική. Ο μεγαλύτερος καταναλωτής είναι η Βόρεια Αμερική, άνω των 50 κιλών ανά κάτοικο, ακολουθούμενη από τη Νότια Αμερική, την Ωκεανία και την ΕΕ με βάρος άνω των 25 κιλών. Το 12% της παγκόσμιας παραγωγής διαπραγματεύεται, με την Αμερική ως τους κύριους προμηθευτές. Η ΕΕ είναι επίσης σημαντικός εξαγωγέας πουλερικών για ορισμένες περικοπές και εισάγει περικοπές υψηλής αξίας, όπως οι στήθος, που οδηγούν σε πλεόνασμα 5% της χρήσης της.

Η ΕΕ και η Βόρεια Αμερική είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες γαλακτοκομικών προϊόντων με περίπου 270 κιλά ισοδύναμου γάλακτος ανά κάτοικο. Στη Νότια Αμερική, η κατανάλωση αυξήθηκε στα 150 κιλά ανά κάτοικο.  Στην Ασία θα φθάσει τα 70 κιλά κατά κεφαλήν το 2020. Η αφρικανική κατανάλωση παραμένει σταθερή κάτω των 50 κιλών ανά κάτοικο, ωστόσο η αύξηση του πληθυσμού οδηγεί σε σημαντική αύξηση της συνολικής χρήσης και σε μεγαλύτερο έλλειμμα λόγω της μη ζήτησης. Οι κύριοι προμηθευτές είναι η Ωκεανία, η ΕΕ και η Βόρεια Αμερική. Η Ωκεανία εξάγει το 200% της χρήσης της, καθώς το πλεόνασμα της ΕΕ υπερβαίνει το 10% της χρήσης της.