Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η επόμενη μέρα είναι …σήμερα

Άρθρο του Θωμά Κουτσουπιά για τη νέα περίοδο στην Αυτοδιοίκηση και τον αγροτικό χώρο.

Ως Συνεταιρισμός, μακριά από κόμματα, χρώματα και παρατάξεις, έχουμε ταχθεί στην προσπάθεια ανάπτυξης του τόπου μας, προόδου και βελτίωσης των δεικτών ευημερίας. Στα δύσκολα χρόνια που προηγήθηκαν για την πατρίδα μας, η Ένωση Αγρινίου κατάφερε, έστω και με δυσκολίες, όχι μόνο να κρατηθεί ζωντανή, αλλά να προχωρήσει σε σοβαρές επενδύσεις, με ουσιαστικό, μάλιστα, οικονομικό αποτύπωμα για την τοπική κοινωνία.

Στη διαρκή αυτή προσπάθεια θέλουμε την Αυτοδιοίκηση, Τοπική και Περιφερειακή, στρατηγικό σύμμαχο, σε μια αμφίδρομη σχέση, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς δογματισμούς και προκαταλήψεις. Θέλουμε τη στήριξη των Δήμων της Αιτωλοακαρνανίας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τη δική τους προσπάθεια.

Βρισκόμαστε ήδη στην επόμενη μέρα. Και είναι η στιγμή που οφείλουμε να ενεργοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις, να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία. Και να δημιουργήσουμε νέες, όπου δεν υπάρχουν.

Για τον αγροκτηνοτροφικό χώρο, ωστόσο, όπως και για τον τομέα της ενέργειας, όπου ο Συνεταιρισμός πρωτοπορεί, με τεράστιες επενδύσεις και με τη συμμετοχή χιλιάδων κατοίκων του νομού μας, εκτιμώ ότι το πεδίο δημιουργίας μιας «νέας οικονομίας», είναι μπροστά μας.

Παρόντα, όμως, είναι και τα μεγάλα προβλήματα των ανθρώπων της παραγωγής. Δυστυχώς ακόμη και εκείνα που έχουν να κάνουν με τα στοιχειώδη, όπως η άρδευση, η πρόσβαση στις εκμεταλλεύσεις, οι υποδομές γενικότερα.

Προς τούτο, θεωρώ ότι πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και από κοινού να επεξεργαστούμε τοπικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Για το νομό και για κάθε Δήμο ξεχωριστά.

Επιμένω πάντα στην από ετών κατατεθειμένη πρότασή μου για τη σύσταση Ειδικού Οργανισμού Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης, ως το απαραίτητο εκείνο βήμα που θα επιτρέψει την υλοποίηση πολιτικών προς όφελος των κατοίκων και της τοπικής αγροτικής οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση η στελέχωση του Οργανισμού με εξειδικευμένο προσωπικό που θα σχεδιάζει και θα κατευθύνει τους παραγωγούς στις ανταγωνιστικές καλλιέργειες, τα δε προϊόντα τους στις αγορές. Σε συνεργασία πάντα με τους φορείς που είναι σε θέση να υποδείξουν πρακτικά μέτρα για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων  και την ταυτόχρονη  μείωση του κόστους παραγωγής.

Μπορούμε και πρέπει να:

  • Υποστηρίξουμε την παραγωγή προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των τοπικών διατροφικών αναγκών.
  • Συμβάλλουμε αποφασιστικά στο να έχει πρόσβαση ο καταναλωτής στα προϊόντα αυτά.
  • Προβάλλουμε τα τοπικά προϊόντα στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
  • Προωθήσουμε επενδύσεις υποδομής για την διακίνησή τους.
  • Αναδείξουμε τον διατροφικό μας πολιτισμό, σε συνδυασμό με το φυσικό πλούτο της περιοχής.
  • Αξιοποιήσουμε όλα τα παρεχόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, διεκδικώντας πρόσθετους πόρους από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η επόμενη μέρα είναι…σήμερα. Δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια για θεωρητικές προσεγγίσεις. Πρέπει να δούμε τα πραγματικά προβλήματα, τις προκλήσεις, τα περιθώρια ελιγμού σε ένα άκρως ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, όπως αυτό της αγροτικής οικονομίας. Και να συν-εργαστούμε για όλα όσα χωρίς καθυστέρηση πρέπει να γίνουν.

Ως Ένωση Αγρινίου δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε κάθε υγιή προσπάθεια, απ’ όπου κι αν προέρχεται. Είμαστε εδώ για να προσθέσουμε, να συμπληρώσουμε, να συμβάλουμε στην επίτευξη των στόχων. Είμαστε εδώ και το σύνθημά μας είναι πλέον γνωστό: Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία - Επενδύουμε στο μέλλον.