Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βραβεία ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

H διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το 2019 για τα βραβεία ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς/βραβεία Europa Nostra είναι πλέον ανοικτή. Αιτήσεις μέχρι 1 Οκτωβρίου 2019.

Τα βραβεία ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς/βραβεία Europa Nostra δημιουργήθηκαν το 2002 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οργανώνονται έκτοτε από την Europa Nostra. Τα βραβεία προωθούν βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με τη διατήρηση, τη διαχείριση, την έρευνα, την εκπαίδευση και την επικοινωνία σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα επιβράβευσης συμβάλλει στην ενίσχυση της δημόσιας αναγνώρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως στρατηγικού πόρου για την κοινωνία και για την οικονομία της Ευρώπης.

Τα βραβεία τιμούν κάθε χρόνο έως και 30 εξαιρετικά επιτεύγματα πολιτιστικής κληρονομιάς από όλα τα μέρη της Ευρώπης. Έως τέσσερα επιλέγονται ως επιτυχόντα Grand Prix και ένα λαμβάνει το Public Choice Award, το βραβείο προτίμησης του κοινού, το οποίο επιλέγεται με διαδικτυακή ψηφοφορία. Όλοι οι νικητές ― άτομα ή έργα ― λαμβάνουν πιστοποιητικό καθώς και τιμητική πλακέτα. Οι επιτυχόντες Grand Prix λαμβάνουν επίσης 10.000 ευρώ έκαστος.

Επιπλέον, το 2020 και το 2021 σε δύο από τις υποβληθείσες αιτήσεις θα απονεμηθεί το νέο ειδικό βραβείο ILUCIDARE. Το σχέδιο ILUCIDARE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» με σκοπό τη δημιουργία διεθνών συνδέσεων για καινοτομία με άξονα την πολιτιστική κληρονομιά. Τα βραβεία ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς/βραβεία Europa Nostra θα συμβάλουν στο ILUCIDARE μέσω του εντοπισμού, της προώθησης και της διευκόλυνσης της αναβάθμισης βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της καινοτομίας και της διπλωματίας με άξονα την πολιτιστική κληρονομιά.

Κάντε αίτηση εδώ.