Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική"

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους από τις 2 Σεπτεμβρίου  έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2019, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:"Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική" του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις:

⇒ Υδατικοί, Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος. (Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Κ. Οιχαλιώτης, Αν.Καθηγητής τηλ. 2105294098, email: ehaliotis@aua.gr)

⇒ Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Έργα Υποδομής και Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων. (Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Ι. Παπανικολάου, Αν.Καθηγητής τηλ. 2105294151, email: i.pap @aua.gr)

⇒ Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση. (Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Δ. Καλύβας, Αναπλ. Καθηγητής, τηλ. 2105294091,email: kalivas@aua.gr)

Αναλυτικότερα η Προκήρυξη ΕΔΩ.

Το έντυπο της Αίτησης ΕΔΩ.