Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πληρωμή 1 εκατ. ευρώ σε 787 δικαιούχους

Από τις 16/08/2019 έως τις 19/08/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.040.280,93 €.

Από το παραπάνω ποσό, οι 784.632,63 ευρώ διατέθησαν σε 728 δικαιούχους, στο πλαίσιο δράσεων για επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας, βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό).

Τα υπόλοιπα χρήματα κατευθύνθηκαν σε άλλα προγράμματα, κυρίως μελισσοκομικά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.