Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 06 Αυγούστου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Απριλίου 2019

Συνεχίστηκε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Απριλίου 2019 με νέες εντολές προς τις τράπεζες και εξοφλήθηκαν επιπλέον 214 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 84.835,83 € (85% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Απρίλιο).

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, με την πληρωμή της παραγωγής του Απριλίου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο λειτουργικών δαπανών ΔΑΠΕΕΠ του 3ου 3μήνου 2018.