Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Έκδοση τιμολογίων για τα φωτοβολταϊκά

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τιμολόγια Αγοράς Ιουλίου 2019 θα εκδοθούν για όσα ΑΦΜ υπέβαλαν Δήλωση έως την 15η Αυγούστου στις 23:59.

Για τα ΑΦΜ που η Δήλωση τους υποβλήθηκε από 16 Αυγούστου και μετά, τιμολόγια αγοράς θα εκδοθούν με την εκκαθάριση του Αυγούστου 2019, οπότε για τον μήνα Ιούλιο θα πρέπει τα εν λόγω ΑΦΜ να εκδώσουν τιμολόγια πώλησης όπως έκαναν και όλους τους προηγούμενους μήνες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και τεχνική υποστήριξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα ΑΠΕ της Ένωσης Αγρινίου στο 2641.0.69029.