Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τι αλλάζει στην τιμολόγηση του ΛΑΓΗΕ

Τίθεται σε εφαρμογή το σύστημα της αυτότιμολόγησης – Σε ισχύ ο νόμος για τα λειτουργικά κόστη του «περάσματος» απ’ τον ΛΑΓΗΕ στον ΔΑΠΕΕΠ.

Σε ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποίησε ο ΛΑΓΗΕ, στην οποία συμμετείχε η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, εκπροσωπώντας τους παραγωγούς ΑΠΕ μέλη της, έγινε η αναλυτική παρουσίαση των μεταβολών που επέρχονται και που στο εξής θα ισχύουν, τόσο ως προς τη διαδικασία τιμολόγησης όσο και σε σειρά άλλων ζητημάτων, που αφορούν άμεσα τους παραγωγούς.

Οι βασικότερες αλλαγές αναφέρονται σε δυο κομβικά σημεία:

  1. Σύστημα Τιμολόγησης

Δίνεται πλέον η δυνατότητα αυτότιμολόγησης, έτσι όπως από ετών είχε προβλεφθεί αλλά δεν είχε μέχρι σήμερα εφαρμοστεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι γνωστές καθυστερήσεις στις πληρωμές. Η αυτοτιμολόγηση, θέμα που αποτέλεσε διαρκές και πιεστικό αίτημα της Ένωσης Αγρινίου, θα συμβάλει στην εξοικονόμηση σε εργατοώρες και στην επίλυση δομικών προβλημάτων, που θα περιορίσουν τα λάθη και τη χρονοκαθυστέρηση.

  1. Εφαρμογή του ΦΕΚ 2307/18-06-2018 για τη μετατροπή του ΛΑΓΗΕ σε ΔΑΠΕΕΠ και τα λειτουργικά κόστη αυτής της μετεξέλιξης, τα οποία αναλαμβάνουν να πληρώνουν οι παραγωγοί, που υποχρεούνται πλέον να εκδίδουν τιμολόγιο απ’ τον ΛAΓΗΕ ανά μήνα, με ποσοστό κράτησης 0,34 ευρώ.

Δηλαδή, το ετήσιο κόστος υπολογίζεται σε 65 ευρώ και θα γίνεται συμψηφισμός με το δικαιούμενο ποσό των πληρωμών απ’ την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στιγμιότυπο από την ημερίδα του ΛΑΓΗΕ

ΦΠΑ Τιμολογίων με ημερομηνία έκδοσης μετά την 20η Μαΐου 2019

Ως γνωστόν, από 20 Μαΐου 2019 και μετά, ο συντελεστής ΦΠΑ στην ενέργεια έχει μειωθεί από το 13% στο 6%. Κατά συνέπεια, τα τιμολόγια που αφορούν μήνες παραγωγής έως και τον Απρίλιο 2019 και έχουν εκδοθεί με ημερομηνία από την 20η Μαΐου 2019 και μετά, θα πρέπει να έχουν ΦΠΑ 6%, ανεξάρτητα από το τι αναφέρεται στο σχετικό Ενημερωτικό.

 Ηλεκτρονική αποστολή φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων

Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι, σύμφωνα και με τη σχετική ενημέρωση απ’ τη ΔΑΠΕΕΠ, αποκλειστικά για τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες των παραγωγών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που εκδίδονται ηλεκτρονικά, από τις 12/9/2018 θα γίνονται αποδεκτές μόνο στο infoape@dapeep.gr που έχει δημιουργηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Φορολογικές ενημερότητες που εκδίδονται από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. πρέπει  να αποστέλλονται με τη συνήθη αλληλογραφία με σαφή ένδειξη στο φάκελο ότι περιέχει φορολογική ενημερότητα (προτείνεται να  έχει κρατηθεί αντίγραφο των ενημεροτήτων στο αρχείο σας).

Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση Αγρινίου και το οργανωμένο Τμήμα Φωτοβολταϊκών, αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη των παραγωγών, με:

  • Αποστολή τιμολογίων προς το ΛΑΓΗΕ καθώς και Φορολογικών και Ασφαλιστικών Ενημεροτήτων για τους Αγρότες που έχουν στην κατοχή τους Αγροτικό Φωτοβολταϊκό Σταθμό ώστε να μην χάνουν προγραμματισμένες πληρωμές λόγω ελλιπών στοιχείων.
  • Παρακολούθηση της ημερομηνίας λήξης Ασφαλιστικών και Φορολογικών Ενημεροτήτων για τους Αγρότες που έχουν στην κατοχή τους Αγροτικό Φωτοβολταϊκό Σταθμό για την έγκυρη έκδοση και αποστολή τους.